Folkvimmel runt food truck.

[2023] Att odla torg i varje hembygd

Digitalt frukostseminarium fredagen den 5 maj 2023. Under seminariet lanseras Att odla torg i varje hembygd – en handbok för att inspirera till fler gestaltade mötesplatser på landsbygder.

Ett torg är varje samhälles mittpunkt, en plats där man möts och skapar gemensamma traditioner. Men vad gör man när torget blivit en parkeringsplats? Hur får man tillbaka torget till sin by? Välkommen på digitalt frukostseminarium med lansering och panelsamtal.

Vackra och omsorgsfullt utformade torg är en källa till attraktivitet och livskraft för ett samhälle. Hur – och av vem – kan sådana platser skapas?

Under det här frukostseminariet lanseras Att odla torg i varje hembygd – en handbok för att inspirera till fler gestaltade mötesplatser på landsbygder, framtagen av Gaia arkitektur. I handboken ges konkreta tips för hur en engagerad förening, en lokal sammanslutning eller en kommun – steg för steg – kan gå till väga för att skapa sig ett gemensamt torg i byn. I handboken beskrivs även hur mötesplatser i Sveriges landsbygder har utvecklats under de senaste hundra åren och tankar kring vad som behövs för att åstadkomma väl gestaltade platser i alla svenska samhällen.

Seminariet avslutas med ett panelsamtal. Här diskuteras de ekonomiska och planeringsmässiga förutsättningarna för att utveckla livskraftiga offentliga rum i alla svenska byar.

Medverkande:

Marta Bohlmark, Gaia arkitektur, projektledare för handboken Att odla torg i varje hembygd
Nils Björling, forskare och lektor i arkitektur, Chalmers tekniska högskola
Maria Engström, Tillväxtverket
Emelie Lilja, konsulent konst, form, design och gestaltad livsmiljö, Region Dalarna

Läs mer och anmäl dig här Länk till annan webbplats.

Kontaktperson: Karin Svensson, processledare. karin.svensson@arkdes.se

När? Fredag 5 maj 2023 kl. 09.00 - 10.15

Var? Digitalt

Målgrupp? Kommuner, föreningar, organisationer

Arrangör? ArkDes och Region Dalarna

Senast uppdaterad