Logga Landsbygdsveckan

[2023] Informationsträff med Leader Skellefteå Älvdal

Tisdag 2 maj 2023 kl. 18.00 i Malå kommun. Kan din idé bli ett leaderprojekt under de kommande åren?

Ordförande Jarkko Enqvist finns på plats och berättar om vilket arbete som föreningen nu påbörjar och möjligheterna som öppnar upp för organisationer i Malå som har en utvecklingsidé.

UTVECKLA DIN PLATS PÅ JORDEN
Under perioden 2023-2027 bedriver Leader Skellefteå Älvdal verksamhet i Malå, Norsjö och Skellefteå kommun. Kan din idé bli ett leaderprojekt under denna period?

Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka stöd för att främja utvecklingen inom leaderområdet som innefattar Malå, Norsjö och Skellefteå kommun. Oavsett inom vilken insats en projektidé hamnar stämmer leaderföreningens styrelse av att det tilltänkta projektet uppfyller samtliga grundvillkor, därefter sker prioritering utifrån lokala urvalskriterier.

SYFTET är att: Idéer ges plats när vi tillsammans skapar världens bästa vardag med allt så nära.

Omkring 160 personer har varit delaktiga i förarbetet. Ideell, privat och offentlig sektor samarbetar i genomförandet av utvecklingsstrategin. Den utgör styrdokument för prioritering och urval av projekt som bidrar till att uppfylla strategins mål och vision. Arbetet sker genom leadermetoden och med stöd av Landsbygdsfonden.

Leader Skellefteå Älvdal behöver dig och din organisation, för idéer och projekt som skapar nya: Heltidstjänster, företag, tjänster, mötesplatser, fritids- och kulturverksamheter, bostadslösningar, nätverk och samarbeten i vår geografi. Projekten ska även ge möjlighet för invånare i våra landsbygder att ta del av förbättrad tillgång till tjänster och infrastruktur.

VÄLKOMMEN, Låt oss tillsammans möta identifierade behov och nå uppsatta mål genom Leader!

När? Tisdag 2 maj kl. 18.00

Var? Samhällsrummet, Gurvvägen 4B, Adak

Målgrupp? Föreningar, företag, organisationer och myndigheter

Arrangör? Malå kommun och Leader Skellefteå Älvdal

Senast uppdaterad