Närbild på omogen säd.

[2023] Mot mer diversifierade odlingssystem

Webbinarium torsdagen den 4 maj 2023. Hur kan vi nå EU:s mål om halverad användning av bekämpningsmedel inom jordbruket fram till 2030? Ett seminarium för dig som är lantbruksföretagare eller rådgivare.

EU har ett ambitiöst mål att reducera användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket med 50 procent fram till 2030. Det finns därför ett behov av att se över vilka metoder som bäst skulle kunna hjälpa oss att nå dit. Att reducera användningen av herbicider är ett viktigt område, då de står för cirka 33 procent av försäljningsvärdet av bekämpningsmedel inom EU och fler och fler ogräs blir resistenta mot herbicider. Det är dessutom svårt att ta fram herbicider med nya verkningsmekanismer. Att kommunicera, demonstrera och främja alternativa lösningar för ogräsbekämpning är därför viktigt.

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är lantbruksföretagare eller rådgivare.

Inför evenemanget sänds aktuell information till mötet ut till den e-postadress du anger i anmälan. Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se

Läs mer och anmäl dig här Länk till annan webbplats.

Viktigt att du anmäler dig senast 1 maj.

När? Torsdag 4 maj 2023 kl. 11.00 - 12.30

Var? Digitalt

Målgrupp? Lantbruksföretagare och rådgivare

Arrangör? Agroväst Gröna Möten och Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Senast uppdaterad