Spannmål och vallmo.

[2023] Utbildning och integration av unga nyanlända

Välkommen till ett digitalt panelsamtal, den 4 maj 2023, om hur landsbygdskommuner arbetar för att ta emot och integrera nyanlända.

Många landsbygdskommuner i Sverige har tagit – och tar fortsatt – ett stort ansvar för mottagandet av flyktingar i Sverige.

Hur kommunerna gjort detta och vad det inneburit för möjligheter och utmaningar, särskilt när det gäller utbildning och integration av unga nyanlända, diskuteras i ett panelsamtal där företrädare från kommuner, skolmyndigheter och universitet deltar.

Du ansluter till samtalet via denna Zoom-länk Länk till annan webbplats.

Kontaktperson: Monica Johansson, docent i pedagogik (forskare inom utbildning på landsbygd). monica.johansson.3@gu.se

När? Torsdag den 4 maj 2023 kl. 10.15-11.30

Var? Digitalt, Zoom-länk Länk till annan webbplats.

Målgrupp? Företrädare från kommuner och andra myndigheter

Arrangör? Göteborgs universitet, i samverkan med kommuner och Skolverket

Senast uppdaterad