collage med drönare, sädeslag och grönsaker

Foto: Agro Väst

[2023] Utveckla ditt gröna företag med ny teknik

Utveckla ditt gröna företag med ny teknik. Finn stöd för din hållbara affärsutveckling
Kom och ta en frukost hos oss på Green Tech Park i Skara och lyssna till hur vi kan vara en del i din utveckling eller i en uppstart som du har funderat på.

EU har ett mål att reducera användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket. Oper8 är ett projekt där Agroväst medverkar. I projektet vill man sprida kunskapen om nya strategier för ogräsbekämpning. Lyssna till Thomas Börjesson som är en av de som jobbar i projektet. Ett annat projekt som finns hos Agroväst är SmartAgri. Anders Johansson berättar om projektet och hur de kan stötta i processen om du har en innovation eller idé som kan göra nytta för lantbruket.

Matproduktionen behöver smarta, effektiva och miljövänliga logistiklösningar, en allt viktigare del för att få till en hållbar matförsörjning hos de småskaliga livsmedelsproducenterna. Alfred Technologies har en smart teknik. Vi lyssnar också till Per Holger Dahlén, Skogr Kaupa, som ger oss insikter om skogens ekosystemtjänster. Vill du ha stöttning av en idé som skapar lokal utveckling då kan du söka stöd hos Leader Nordvästra Skaraborg eller du kanske hellre vill starta eget? Nyföretagarcentrum ger dig tips och råd på vägen i uppstarten av ditt företag. Evenemanget är kostnadsfritt och är en del av Landsbygdsveckan och vänder sig till dig som är lantbruksföretagare, entreprenör, eller vill starta eget. Seminariet är ett samarrangemang mellan Leader Nordvästra Skaraborg, Agroväst, Gröna Möten och Nyföretagarcentrum.

Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se.

Inför evenemanget sänds aktuell information till mötet ut till den e-postadress du anger i anmälan. Viktigt att du anmäler dig Länk till annan webbplats. senast 1 maj.

Varmt välkommen!

När? Torsdag 4 maj 2023 kl. 08.00-10.00

Var? Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 Skara

Målgrupp? Lantbruksföretagare, entreprenör eller som vill starta eget

Arrangör? Agroväst, Leader Nordvästra Skaraborg, Nyföretagarcentrum Skaraborg 

Senast uppdaterad