Bild på frusen sjö medRyningsholmsgård i bakgrunden

Foto: Fredrik Solgesjö

[2023] Våtmarksvandring i Eksjö

Våtmarksvandring i Ryningsholm, Eksjö. Vi tittar på anlagda våtmarker i odlingslandskapet och diskuterar lämplig lokalisering, utformning och skötsel. Vi lyfter även vilka regler som finns att ta hänsyn till och vilka möjligheter som finns i form av stöd.

Läs mer och anmäl dig här Länk till annan webbplats.

Kontaktperson: Johanna Petersson, lantbruksrådgivare, arrangör för olika kompetensutvecklingsinsatser. johanna.petersson@lansstyrelsen.se

När? Torsdagen den 4 maj 2023 kl 18.00-20.00

Var? Ryningsholm, Eksjö

Målgrupp? Lantbrukare och markägare

Arrangör? Länsstyrelsen i Jönköping tillsammans med LRF Höreda-Mellby och Eksjö.

Senast uppdaterad