Landsbygdsnätverket

Tack

för ditt bidrag till Erfarenhetsbanken, ett verktyg för ökad spridning av goda exempel inom hållbara offentliga måltider! Erfarenhetsbanken är en del inom projektet Ett nytt recept för skolmåltider.

Vänliga hälsningar

MATtanken

Till Erfarenhetsbanken!

Illustration för projektet Ett nytt recept för skolmåltider. På bilden syns barn, livsmedelsproducent, lärare och skolkockar.

Senast uppdaterad