Landsbygdsnätverket

Goda exempel, satsningar och initiativ - som skapar synergier

Att satsa på offentliga måltider är att samtidigt både direkt och indirekt investera i ökad folkhälsa. I första hand är det inte mer pengar som behövs till offentliga måltider. Det handlar istället om att utgå från det som finns, förbättra och skapa synergier. Det handlar om att mer effektivt använda de befintliga resurser som finns inom måltidsorganisationerna – i samklang med de verksamheter där måltiderna serveras, det vill säga förskolan, skolan, vården och omsorgen.

 

Här lyfter vi fram olika goda exempel/satsningar/initiativ som visar hur offentliga måltider gör skillnad på riktigt, för en ökad folkhälsa. Sidan uppdateras löpande.

En webbinarieserie om folkhälsa och skolmåltider

Skolmatsakademin har i en webbinarieserie i tre delar fokuserat på skolans hälsofrämjande uppdrag kopplat till skolmåltiden. Webbinarierna nås via Youtube. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Hälsoarbete i skolan - Del 1. Kan övervikt och fetma bland barn förebyggas? Om skolmåltidens viktiga roll i folkhälsoarbete.
  • Hälsoarbete i skolan - Del 2. Hälsoarbete i skolan i praktiken: Vad börjar man med om man vill skapa en hälsosam och sockersmart miljö i skolan som ger barn och unga bra vanor för livet?
  • Hälsoarbete i skolan - Del 3. Hur kan schemalagda skolmåltider bidra till trygghet och studiero?  

Senast uppdaterad