Landsbygdsnätverket

Offentlig gastronomi Dalarna – matupplevelser utöver det vanliga

Nätverkande är ledordet för projektet Offentlig gastronomi Dalarna som vill vara en plattform för utvecklingen av den offentliga måltiden.

– Vi sitter och gör samma saker i alla kommuner, arbetet blir stuprörsbetonat och vi missar möjligheter att hjälpa varandra att komma framåt, att använda vår personal på ett klokt och effektivt sätt och att spara pengar när vi inte arbetar tillsammans, säger Anders Frodig som är projektledare.

Anders Frodig har många års erfarenhet som kock både i privat sektor och de senaste åren inom offentliga måltider. Erfarenheter som har gett honom perspektiv och kunskap om hur verksamheter kan utvecklas och hur resurser tas tillvara. Med inspiration från Johan Anderssons arbete med offentlig gastronomi i Jämtland/Härjedalen lyfte Anders idéerna i sina egna hemtrakter. En viktig samarbetspart är Länsstyrelsen och startskottet för att sätta igång arbetet gick när landshövdingen i mars 2018 bjöd in nyckelpersoner från alla kommuner till ett första möte på residenset. Med under dagen var även externa aktörer som bidrog med kunskap och inspiration, bland annat Johan Andersson från offentlig gastronomi Jämtland/Härjedalen och Eva Sundberg från MATtanken. Mötet resulterade i ett uppdrag att genomföra en förstudie för att kartlägga behov och samarbetsmöjligheter mellan de olika aktörerna, ett uppdrag som landade på Anders.

Förstudien resulterade i en projektplan och ett formaliserat samarbete mellan alla femton dalakommuner och Länsstyrelsen. För Länsstyrelsen blir Offentlig gastronomi Dalarna ett delprojekt i deras arbete med livsmedelsstrategin. Huvudfinansiär är Länsstyrelsen och de femton kommunerna är medfinansiärer.

Projektet har höga ambitioner. Den övergripande visionen är att leverera matupplevelser utöver det vanliga. Det ska uppnås genom att en plattform för den offentliga måltiden skapas. Utifrån denna plattform ska professionella nätverk byggas och underhållas och olika former av utbildningar och inspirationsaktiviteter genomföras. Nätverkande är den röda tråden i allt man gör. Det är genom att dela med sig av kunskap, idéer och arbetssätt mellan kommuner, professioner och aktörer som måltiderna ska utvecklas och en gemensam verksamhetsutveckling med mer samarbete över kommungränser kring exempelvis kompetens och upphandlingar uppnås.

Man kommer de kommande två åren att jobba med olika frågor kring den offentliga måltiden. Exempel på frågor är kontakten med lokala producenter, kompetenshöjning hos personalen, framtagande av gemensamma kostpolicyer, rekrytering och schemalagda luncher.

I syfte att ta reda på hur man arbetar i några av de kök som kommit långt i utvecklingen har Anders gett sig ut på en turné. När vi talas vid, är han på besök i Källbackens kök i Leksand.

– Hur jobbar de och vad kan vi lära av dem? frågar sig Anders. Förhoppningsvis får han svar på sin fråga och kan ta med sig denna kunskap och sprida den i Dalarna.

Senast uppdaterad

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post