Landsbygdsnätverket

Skolmjölksstödet och nya krav på kompletterande utbildningsåtgärd – vad innebär det?

Det finns ingen anledning till oro över det nya kravet på "kompletterande utbildningsåtgärd" för att kunna ta del av EU:s skolmjölksstöd. Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola har tillsammans med MATtanken diskuterat frågan med Jordbruksverket vilket lett fram till ett förtydligande.

Skolmjölksstödet kan sökas av alla skolor. Syftet med EU-stödet är att ge fler elever möjlighet att dricka mjölk i skolan. Ett nytt krav för att få stödet är att skolan genomför kompletterande utbildningsåtgärder som syftar till att lära barnen mer om var maten kommer ifrån och vad som är bra mat för såväl hälsan som miljön. Detta har skapat viss oro bland de kommunala måltidsorganisationerna. Vad krävs för att uppfylla kravet?

I Jordbruksverkets förtydligande skriver man bland annat att utbildningsåtgärder som ingår i den ordinarie undervisningen kring hållbar utveckling för såväl hälsan som miljön ses som godkända insatser. Redan idag gör alltså de flesta skolor mycket av det som avses.

Därutöver ger Jordbruksverket exempel på åtgärder som skolor och förskolor kan genomföra som också kan räknas som godkända insatser. Dessa exempel bygger på det material som togs fram i diskussionerna med Kost & Näring och MATtanken. Nedan listar vi exemplen samt ger förslag till hur insatserna kan styrkas vid en revision.

Insats

Kan vid en revision styrkas genom

Matsvinnsmätningar

Resultat av matsvinnsmätning samt uppgift om när och var den genomfördes.

Bordsryttare i restaurangen med information om hållbar mat

Exempel på det material som använts, eventuella fotografier och/eller information i form av e-post eller brev som förekom i samband med genomförandet.

Planscher med kostcirkeln eller liknande information, på skolan eller i restaurangen

Fotografier som visar planschernas placering.

Utställningar i restaurangen på tema hållbar mat

Fotografier som visar utställningens placering och annan dokumentation kring genomförandet i form av information via e-post eller brev.

Gårdsbesök

Kopia på den inbjudan och eventuell annan information som förmedlats i samband med genomförandet, samt fotografier.

Hälsovecka, miljövecka, närproducerat-vecka etc.

Kopia på den inbjudan och eventuell annan information som förmedlats i samband med genomförandet, samt fotografier.

Skolodling

Kopia på information som förmedlats i samband med genomförandet, samt fotografier.

Klimatavtrycksmätningar (CO2) av måltiden

Sammanställning av mätresultat, omfattning och tidpunkt för mätningen. Kan vara i form av ett utdrag från kostdatasystem.

Matråd

Kopia på minnesanteckningar och kallelse/inbjudan till matråd.

Måltidspedagogik

Plan för den pedagogiska insatsen som summariskt beskriver aktiviteten, samt fotografier från genomförandet.

Senast uppdaterad

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post