Landsbygdsnätverket

Svenska mervärden

Vad är de svenska mervärdena? Jordbruksverket har tagit fram sex skrifter som kan användas i samband med policyarbete och livsmedelsupphandling.

Svenskt jordbruk har inom flera områden högre krav, genom svenska lagar och andra bestämmelser, jämfört med många andra länder. Dessa krav kallas mervärden. Det betyder att kraven är högre inom exempelvis djurskydd, djurhälsa och låg användning av antibiotika. Svenskt jordbruk har även stor betydelse för våra miljömål och för den svenska landsbygden, vilket också är svenska mervärden.

För att ta tillvara de mervärden som finns kring svenska produkter behöver man, oavsett man är privat eller offentlig konsument, känna till dem så man vet vad man ska titta och fråga efter. Kunskap om de mervärden som följer med svenska produkter ger konsumenterna ökade möjligheter att göra medvetna val och kan även stärka den svenska konkurrenskraften.

Jordbruksverket har tagit fram sex skrifter som beskriver vad som är de svenska mervärdena för olika produkter. Skrifterna är värdefulla att använda i samband med policyarbete kring vilka livsmedel som ska användas i köken och konkret i samband med livsmedelsupphandling.

Mervärden i svensk odlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Mervärden i svensk kycklingproduktionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Mervärden i svensk grisproduktionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Mervärden i svensk får- och lammproduktionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Mervärden i svensk nötköttsproduktionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Mervärden i svensk mjölkproduktionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Senast uppdaterad 2018-02-28

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post

Följ oss i sociala medier

Facebooklänk till annan webbplats

Twitterlänk till annan webbplats

Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster