Landsbygdsnätverket

Leverans av lokala grönsaker i Munkedals kommun.

Samarbeten som får bygden att leva året om

Munkedals kommun samarbetar med flera lokala producenter och leverantörer. Nyckeln är god kommunikation. Genom att förstå varandras behov gynnas både kommunen och de lokala aktörerna.

I Munkedals kommun har kostchef Gunilla Martinsson arbetat intensivt för att få till samarbeten med lokala producenter och leverantörer för en levande bygd, året om. Dessa samarbeten är skilda från den övergripande grossistupphandlingen och reglerade i rabattavtal.

En livsmedelsmässa med lokala aktörer för Norra Bohuslän skapade en grund för kontakter att arbeta vidare med.

– Vi behöver förklara för varandra vilka behov vi har för att kunna hitta en affär som fungerar för båda parter, berättar Gunilla Martinsson.

Ett exempel är att kommunen har anpassat sina inköp av lokalt producerat kött och charkprodukter till att vara högre under företagets lågsäsong, för en jämnare och tryggare intäkt under året.

– Ytterligare en fördel med detta sätt att handla på är att vi kan göra inköp för likvärdiga priser, säger Gunilla.

Munkedal är en liten landsbygdskommun där olika kommundelar har olika utmaningar. Kommunen har slutit avtal med en lokal färskfiskgrossist, men att få fisken levererad även till de kommundelar som ligger längre bort har varit en utmaning. Då gäller det att vara uppfinningsrik och se möjligheter. I det här fallet fanns det en lokal handlare som kommunen kunde samarbeta med. Genom att kommunen efterfrågade färsk fisk och handlaren hade möjlighet att administrera leveransen kan de samarbeta så att handlaren nu också får färsk fisk att sälja i sin butik. Även en konferensanläggning i området har anslutit till samarbetet.

– Men det gäller att kommunicera för att förstå varandras behov. Samarbetet bygger på engagemang från båda sidor, exempelvis behöver leverantörerna förstå vilka tider våra kök är bemannade och vi har möjligt att ta emot leveranser och vilka storlekar på förpackningar som vi behöver, säger Gunilla.

Utgångspunkten för de lokala samarbetena har varit en politisk vilja att andelen lokalproducerade livsmedel ska öka. Men de lokala samarbetena med producenter och leverantörer skapar också en grund för krisberedskap. Genom samarbete i trygga tider byggs en relation att utgå och prioritera från vid kris.

– Vi kan dra nytta av varandra och hjälpas åt. Det skapar trygghet, säger Gunilla.

– De här lokala samarbetena är våra guldkorn och de skapar också guldkant för våra måltidsgäster som verkligen uppskattar att maten de äter har odlats och skördats runt knuten, berättar Gunilla.

Och lokalt odlade produkter får verkligen matgästerna. Kommunen har förvärvat en tidigare lantbruksskola där de startat Utvecklingscentrum Munkedal som bedriver utbildningar inom gröna näringar. Kommunen köper bland annat in ekologiska grönsaker, frukt och blommor som odlas av eleverna på utbildningarna.

– Till julen får vi bland annat julstjärnor att smycka våra matsalar med och till våren får vi tulpaner, berättar Gunilla.

Mer information

Livsmedelsmässa (tidigare publicerad artikel)

Utvecklingscentrum Munkedallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Gunilla Martinsson, kostchef Munkedal kommun
0524 - 181 19
gunilla.martinsson@munkedal.se

Senast uppdaterad 2019-01-23

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post

Följ oss i sociala medier

Facebooklänk till annan webbplats

Twitterlänk till annan webbplats

Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster