Landsbygdsnätverket

Så ska nyanländas matkunskap tas till vara

Hur kan man kombinera integration med de offentliga kökens verksamhet? I denna tredje och sista artikel berättar vi om projektet Mika i Katrineholms kommun.

Många nyanlända har kunskap om odling och mat som inte tas till vara – det vill man ändra på i Katrineholm. I ett nytt treårigt projekt ska 45 personer erbjudas praktik och utbildning i kommunens regi.

Projektet Mika är en satsning för att öka andelen utrikesfödda inom arbetsmarknaden för de gröna näringarna och måltider i Katrineholm.

– Projektet vänder sig till nyanlända, som varit här en längre tid, men ännu är långt från arbetsmarknaden. De har erfarenhet av mat och odling som vi vill ta vara på för att utveckla matproduktionen i våra offentliga kök. Vi hoppas kunna få in nya recept och kanske även nya grödor i vår verksamhet, säger Kerstin Thuresson, projektledare.

Genom projektet vill kommunen utveckla en arbetsmetod för att påverka de skeva mönster som finns på arbetsmarknaden inom matproduktion och matlagning. Särskilt hoppas man öka integrationen och få ut kvinnor i de gröna näringarna och i kockyrket och få män att välja arbete inom den offentliga sektorn. Projektet svarar även mot behoven av kompetent personal i en växande bransch.

Kerstin Thuresson

Foto: Josefin Lundin

Praktik och teori

Ett praktikprogram har tagits fram där deltagarna går igenom säsongsbaserade praktikmoduler kopplade till matproduktion. Deltagarna får praktisera på bland annat kommunens förskolor, växthus, offentliga kök och äldreboenden, men även inom det privata näringslivet. Samtidigt med praktiken utbildas deltagarna i teori kring matproduktion, exempelvis mathantering, hygienregler och produktkunskap, men även i svenska och i hur man startar eget företag.

– Vi varvar praktik och teori. Vi har även privata gårdar som tar emot praktikanter och praktikvärdarna och deltagarna får regelbunden coachning och språkstöd, säger Kerstin Thuresson.

En del i praktiken består i att testa att odla olika grödor och provlaga maträtter med närproducerade livsmedel. Dessa ska sedan serveras till matgäster inom de offentliga verksamheterna som i sin tur ger rätterna omdömen.

Totalt 45 personer

Projektet är fortfarande i planeringsstadiet och startar den 1 juni. Det ska pågå under tre år i tiomånadersperioder med 15 deltagare per tillfälle. Sammanlagt ska 45 personer delta i projektet och få förutsättningar att börja en utbildning eller få anställning inom måltidsverksamhet, i de gröna näringarna eller starta eget. Hela projektet har en budget på cirka 11 miljoner kronor där nära 8 miljoner kronor kommer från Europeiska socialfonden.

– Det finns ett behov av det här projektet både för deltagarna och för oss. De här är personer som har mycket att tillföra och vi kommer att kunna dra nytta av det vi lär oss och implementera det i vår dagliga verksamhet, säger Kerstin Thuresson.

Text: Tobias Malmberg

Kontakt

Kerstin Thuresson, projektledare
kerstin.thuresson@katrineholm.se
0150-571 27

Senast uppdaterad 2018-05-22

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post

Följ oss i sociala medier

Facebooklänk till annan webbplats

Twitterlänk till annan webbplats

Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster