Landsbygdsnätverket
Ett tråg med odlingsplantor visas upp på en upphandlingsdag utomhus.

Foto: Erika Kvarnlöf.

När upphandling för hållbara offentliga måltider står i centrum

MATtanken medverkar regelbundet i så kallade temadagar eller upphandlingsdagar. Detta är dagar som ger tillfälle till kunskapsutbyte och inspiration kring frågor som rör livsmedel till offentlig sektor. Målgrupp är oftast de som är involverade i planering och upphandling av offentliga måltider. 

Syftet är förutom nätverkande och inspiration att ge möjlighet till ökad kunskap om svensk livsmedelsproduktion - som på sikt leder till att det tillagas mer hållbar mat med svenska livsmedel i offentliga kök.

Regionala tematräffar, hösten 2022

Nätverksdag för kostchefer och ansvariga i offentliga kök i Västmanland


Datum/tid:
Onsdag 5 oktober kl. 10.00-15.00

Träffen är en del av arbetet med den regionala livsmedelsstrategin i Västmanland, där målet är att öka livsmedelsproduktionen i länet. Vi kommer bland annat göra studiebesök på vilthanteringsanläggning.

  • Viltmaten har många fördelar, hur kan vi ta tillvara dem i de offentliga köken?
  • Länsstyrelsen driver ett projekt ”Från Jägare till krögare” som syftar till att mer vildsvinskött skall serveras i offentliga kök och i restauranger.
  • Vilt- och vildsvinsköttet är ett klimatsmart alternativ som i högre grad behöver nå konsumenten eftersom avskjutningen vildsvin behövs för att minska skador på jordbruksmark, trafik och trädgårdar.

Vi vill diskutera hur vi ökar andelen lokal mat i offentliga kök. Eva Sundberg, MATtanken deltar under dagen som består av både studiebesök, information, workshop och diskussioner. Vi får lära oss mer om vildsvinsköttets väg till offentliga kök.

Syftet med dagen är att ge möjlighet till ökad kunskap om svensk livsmedelsproduktion som på sikt leder till att det tillagas mer mat med svenska livsmedel i offentliga kök. Dagen riktar sig till dig som är involverad i planering och upphandling av offentliga måltider.

Plats: Vi inleder dagen i vilthanteringsanläggningen i Travarbo utanför Medåker och åker sedan till Medåkers Bygdegård i Arboga kommun.

Mer information
Petteri Hällström, Länsstyrelsen
Josefin Eriksson, Länsstyrelsen
Eva Sundberg, MATtanken

Regional temadag om kött. Västra Götalands län


Datum/tid:
Onsdag 26 oktober kl. 09.00-15.15

Vi besöker Halla gård i Edsvära utanför Kvänum där Anders Gunnarsson skapat ett cirkulärt system där inget går till spillo. På gården föder de upp 20 000 grisar per år, med solen som enda energikälla. Genom att knyta ihop kretsloppet är gården självförsörjande på foder, värme, el och nästan all gödning.

Vi utbyter erfarenheter och diskuterar vad som är bra kött och vilka krav vi ska ställa på det kött som upphandlas och köps in till köken, Vi reder även ut begreppen kring exempelvis naturbeteskött och gräsbeteskött och det där med soja i fodret.

Syftet med dagen är att ge aktörer i Västra Götalands län möjlighet till ökad kunskap om svensk livsmedelsproduktion som på sikt leder till att det tillagas mer mat med svenska livsmedel i offentliga kök. Dagen riktar sig till dig som är involverad i planering och upphandling av offentliga måltider.

Plats: Halla gård och Qvänum mat & malt. 

Mer information
Pernilla Fischerström, Länsstyrelsen
Eva Sundberg, MATtanken

Tidigare temadagar och webbinarium

Här hittar du mer information om MATtankens genomförda aktiviteter kring upphandling.

Frågan om matens ursprung: Varifrån kommer maten?

MATtanken vill göra det möjligt för de som arbetar i de offentliga köken att på ett enkelt sätt hitta information om var maten kommer ifrån - för att kunna svara matgäster, beslutsfattare och allmänhet på den frågan. Ta del av MATtankens arbete kring ursprung.

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post