Landsbygdsnätverket
Porträttfoton, tre personer som klivit in i offentliga kök via satsningar på integration och nyanlända.

I Värmland erbjuder Kils kommun en kockvalideringstjänst. Future Kitchen i Västra Götaland är ett projekt som framgångsrikt tar tillvara nyanländas mat kunskaper. Foto: Kostenheten Kil/Josefin Lundin.

Temaartiklar: Att satsa på mångfald och integration - en nyckel i rekryteringen till framtidens kök

Rekrytering av personal är en utmaning som många måltidsorganisationer kämpar med. Runtom i landet pågår olika initiativ för att få utbildad personal till de offentliga köken. MATtanken gjorde för ett par år sedan en artikelserie där vi lyfte fram olika projekt och insatser för att kombinera integration med de offentliga kökens verksamhet. Men hur gick det sedan?

Att tänka mångfald och vända sig mot nyanlända på arbetsmarknaden genom att erbjuda utbildning och praktik har visat sig vara framgångsrikt. På detta sätt öppnas vägar till både integration – och att säkerställa kompetensen i köken.

  • I Avesta använde måltidsorganisationen sig av regeringens satsning på extratjänster för att visstidsanställa måltidsbiträden på skolor, äldreboende och förskolor. Detta blev lyckat då många av de som anställdes på en extratjänst i verksamheten har hittat ett intresse för mat och matlagning, fortsatt arbeta som vikarie eller vidareutbildat sig och därefter fått en tjänst.
  • Projektet Future Kitchen i Västra Götalandsregionen var framgångsrikt redan första året 2018 och det har förlängts och rullar nu till 2022. Arbetet är nu inriktat på att hitta lokala lösningar för att implementera projektet i de deltagande kommunernas ordinarie verksamhet, för att skapa långsiktighet.
  • Flexibilitet har visat sig vara nyckeln till framgång i Katrineholms kommun när nyanlända med intresse för odling och mat har matchats med praktiktjänster inom respektive område. En helt ny tjänst som sätter guldkant på tillvaron för boende inom äldreomsorgen har utvecklats genom projektet och många av projektets deltagare har gått från praktik till anställning eller vidareutbildning.
  • Ett annat sätt att säkerställa kompetens är att arbeta med personalvård och att fortbilda den personal som redan arbetar i organisationen. Kils kommun har, genom att utbilda certifierade yrkesbedömare, kunnat validera tre personer som redan arbetade i kommunens kök men som saknade behörighet till en kocktjänst. Ett samarbete med Vuxenskolan om lärlingstjänster har också lett till nyrekrytering till köken.

Senast uppdaterad

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post