Landsbygdsnätverket
Kor i en hage.

Foto: Pixabay.

Temaartiklar: Lokalt producerat kött som skapar mervärden

När det är dags att servera kött är intresset stort i de offentliga köken för att man ska kunna erbjuda matgästerna måltider med kött av hög kvalitet – som har producerats med omtanke om såväl djur som miljö- och klimat. Särskilt stort är intresset för kött som också är lokalt producerat. Men hur får de offentliga köken tag på det hållbara köttet?

MATtanken har i flera artiklar tidigare berättat om verksamheter som på olika sätt skapat lösningar för att köpa lokalt producerat kött för att bland annat få råvaror av hög kvalitet, öka lärandet kring matens ursprung och öka det lokala samarbetet. Nu har vi följt upp vad som hänt sedan artiklarna skrevs och uppdaterat dem.

  • I Härjedalen upphandlar kommunen en tjänst av lokala djuruppfödare, det handlar om kor som hjälper till att hålla markerna öppna. Efter slakt levereras köttet till kommunens kök. Upphandlingen genomförs en gång per år. I den senaste upphandlingen utökades antalet djur och köttet från dem utgör nu ungefär hälften av det kött som används till måltiderna inom äldreomsorgen. Läs artikeln.
  • Ludvika kommun bedrev under ett par år ett projekt med en egen naturvårdsverksamhet med betesdjur. Verksamheten användes både i integrations- och utbildningssyfte. Efter slakt gick köttet till kommunens kök där kockarna fått utbildning i att ta tillaga alla styckningsdetaljer. Efter att projektet avslutats tecknade kommunen ett avtal med en lokal lantbrukare som övertog djuren. Läs artikeln.
  • Från jord till bord. Marks kommun har i omgångar sett över kraven i sitt förfrågningsunderlag för upphandling av bland annat nöt- och fläskkött. Numera ställs krav på möjlighet till gårdsbesök för personal och elever, samt att producenterna ska närvara i skolan vid 2-3 tillfällen per år för att eleverna ska få lära sig mer om råvarornas väg från jord till bord. Läs artikeln.

Mer om kött i offentliga kök

I MATtankens webbinarie Kött i offentliga kök – hur ska man tänka? kan du lyssna till ¨experter från Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Upphandlingsmyndigheten. De delar med sig av sina kunskaper kring köttets miljö- och klimatpåverkan, relevanta hållbarhetskriterier vid upphandling och hälsoaspekter av köttkonsumtion. Ta del av det inspelade webbinariet.

Senast uppdaterad

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post