Landsbygdsnätverket
Ett glas mjölk och en tallrik med en skiva bröd med en hjärtformad smörklick på, bredvid brödet ligger ägghalvor.

Foto: Pixabay.

Temaartiklar: Politik för hållbara och goda måltider

För många måltidsorganisationer är både nationella och lokala politiska mål viktiga som stöd och vägledning i det praktiska hållbarhetsarbetet. MATtanken har i flera artiklar berättat om politiska beslut – och det viktiga arbete som tar vid, när besluten ska bli verklighet. I slutänden har verksamheter kunnat ta tillvara på måltiderna på flera sätt, exempelvis i lärandet kring hållbara och hälsosamma matvanor. Politiska beslut har även, som exempel, lett till innovativ produktutveckling av klimatsmarta livsmedel.

Här kan du ta del av flera artiklar på temat: politik för hållbara och goda måltider:

I Södertälje har politiska beslut om att utgå från konceptet ”Diet for a green planet” under många år väglett ett nyfiket produktutvecklingsarbete och omställning mot mer hållbara måltider. Konceptet har fått en egen hemsida där köken bland annat kan utgå från säsongspyramider, året runt. Några av de senaste svenskproducerade och ekologiska proteinalternativen som testas i verksamheten är tempeh på gulärt och braxenburgare. >> Spjutspetsmåltider för framtida generationers hälsa och miljö.

På förskolan BarnCompaniet i Boden blir livsmedelsstrategin praktisk verkstad när teori omsätts till praktik genom pedagogiskt arbete med fokus på matens ursprung genom egna odlingar. Förskolan har nu under flera år fortsatt att utforska matens mysterium genom ännu mer odling, med alla åldrar. Och det finns visioner om att ta odlingen utanför förskolan och använda det som en mötesplats för äldre, barn och invånare i staden. >> Pedagogik, odling och livsmedelsstrategi – allt hänger ihop.

I Östergötland samarbetar flera kommuner runt en satsning för konceptet ”Food for life”. I Boxholm fattade kommunstyrelsen år 2017 beslut om att konceptet ska implementeras i kommunens arbete med de offentliga måltiderna. Det handlar om att höja kvaliteten på måltiderna och ta tillvara dem för lärande kring hållbara och hälsosamma matvanor. >> Politiker skapar förutsättningar för bra måltider i Boxholm.

I Vaxholm har kommunövergripande mål utifrån Agenda 2030 brutits ner till enskilda hållbarhetsmål. Ett exempel är att minska mängden av det kött som har högst klimatpåverkan till förmån för mer hållbara alternativ. Arbetet med att få skolluncherna schemalagda fortgår, än är inte kommunens kostchef Margareta Andersson i mål med den frågan. >> Med Agenda 2030 som vägledare i skolköket.

Ett viktigt dokument för många verksamheters hållbarhetsarbete är den politiskt beslutade måltids- eller kostpolicyn. >> Måltidspolicy – hyllvärmare eller rättesnöre.

Här hittar du en lista med länkar till en majoritet av landets alla publicerade policys. Bland dessa politiskt beslutade dokument finns massor med inspiration och kunskap att ta del av. >> Sammanställning av måltidspolicyer.

Senast uppdaterad

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post