Landsbygdsnätverket

Temartiklar: Måltidsorganisationer bidrar till levande landsbygder

Ett exempel på lokal samverkan är samarbetet i Skåne med där Bondens skafferi fungerar som ett nav. Läs mer i artikeln: Från Gård till bord - lokal mat på tallriken.

Genom att lära känna sin bygd och de producenter och företag som finns lokalt har flera måltidsorganisationer i Sverige kunnat bygga relationer som gör att de kan få tag på närproducerade varor. Samtidigt stöttar de det lokala näringslivet och skapar möjligheter för levande landsbygder, året om.

Producenter, företag och måltidsorganisationer i Sveriges landsbygder gynnas av ett klimat där fokus är att stimulera kreativitet, samarbete och innovativa lösningar. MATtanken har i flera artiklar lyft exempel på hur viktiga och eftertraktade lokala samarbeten är – för att skapa måltider med mervärden.

Tips på artiklar att läsa:

I Munkedal har ett nära och unikt samarbete utvecklats mellan måltidsverksamheten och de lokala producenterna. Samarbetena bygger på lyhördhet för de olika behov och förutsättningar som finns. Sättet som man arbetar på gör att fler producenter vågar mer och att deras verksamheter kan leva året runt. Arbetsättet bidrar även till att måltidspersonalen känner glädje och kreativitet i sitt jobb och matgästerna får njuta av måltider lagade med omsorg på lokala råvaror. >>Samarbete som får bygden att leva året om.

För att genomföra politikernas uppdrag om att en stor andel av de livsmedel som kommunen köper in ska vara lokalproducerade eller köpas in via lokala företag har Bodens kommun tecknat så kallade skafferiavtal med lokala lanthandlare. Avtalen var igång i fyra år och verksamheten har utvecklats med både nya producenter och ett större utbud. Under 2020 påbörjades en ny upphandling och från årsskiftet 2020/2021 har nya avtal trätt i kraft. >> Lokala skafferier för en levande landsbygd.

I Skåne har femton kommuner slutit avtal med Bondens Skafferi om att leverera färskt kött från lokala gårdar. Under våren 2020 påverkades verksamheten av pandemin då deras beställningar från framför allt hotell och restauranger gick ner. Även besöksförbudet på äldreboende och stängningen av gymnasieskolor påverkade beställningarna under en period. Avtalen löper vidare och verksamheten är fortfarande igång. >> Från gård till bord - lokal mat på tallriken.

Senast uppdaterad

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post