Landsbygdsnätverket
Vy över plenumsal, FN.

Photo from UNFSS, official photostream.

Food Systems Summit: Offentliga måltiders roll lyfts fram i den svenska färdvägen

Inför FN:s toppmöte Food Systems Summit har Sveriges regering presenterat en så kallad färdväg för hur Sverige ska arbeta med hållbara livsmedelssystem framöver, på nationell och global nivå.

– MATtankens arbete listas i färdvägen som en av de insatser som görs nationellt inom området hållbarhet och offentliga måltider, berättar MATtankens projektledare Eva Sundberg.

Sveriges regering anser att det är viktigt att delta i Food Systems Summit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som ett led i att nå målen inom Agenda 2030.

Genom En färdväg för hållbara livsmedelssystem sammanfattar regeringen resultatet av det nationella dialogarbete som pågått i över ett års tid. I färdvägen har regeringen formulerat ståndpunkter som är utgångspunkten för engagemanget i toppmötet. I det förberedande arbetet (Sveriges position inför Food Systems Summit, se faktaruta) angav regeringen bland annat följande.

Sverige ska främja den offentliga sektorns roll som transformativ kraft (där detta är tillämpbart), inklusive införandet av skolmat där det inte erbjuds, samt integreringen av skolmåltiden i skolans pedagogiska verksamhet för bättre nutrition, ökat lärande om hållbar konsumtion, tryggad livsmedelsförsörjning och landsbygdsutveckling t.ex. genom att ta tillvara möjligheterna från lokal produktion.

Genom Food Systems Summit har flera koalitioner skapats för att fortsatt driva arbetet framåt på global nivå. Sverige har bland annat gått med i en koalition som handlar om skolmat.

– Att regeringen är så tydlig med att skolmåltiderna har en viktig roll att fylla och att man särskilt lyfter behovet av att integrera måltiderna i den pedagogiska verksamheten bådar gott, där har vi mer att jobba med i Sverige, säger Eva Sundberg.

Sverige har även beslutat att ingå i en koalition som handlar om livsmedelsförluster och matsvinn.

– I oktober har MATtanken premiär för Studio MATtanken. Där kommer vi att diskutera aktuella och angelägna frågor. Den 14 oktober fokuserar vi på ett initiativ som minskar matsvinn och skapar guldkant. Det känns som mitt i prick att kunna lyfta att offentliga verksamheter genom nytänkande och innovation gör insatser inom ett prioriterat område, säger Eva (läs mer om Studio MATtanken i faktaruta nedan).

Premiär för Studio MATtanken den 14 oktober

Studio MATtanken är en serie av korta studiosamtal kring aktuella och angelägna frågor.

Premiären för Studio MATtanken är torsdag den 14 oktober, kl. 09.00-09.45. Studiosamtalet handlar om en nytänkande upphandling som minskar matsvinn och skapar guldkant.

Här kan du läsa mer om Studio MATtanken. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad