Landsbygdsnätverket

Idékonferens 2015

Landsbygdsnätverket arrangerade idékonferensen den 17 november 2015. Tretton föreläsare filmades under dagen och intervjuer gjordes med Eva Sundberg från Livsmedelsverket och Lyndon McLeod kock från Gislaveds kommun.

Intervju med Eva Sundberg, då teamchef mat & måltider Livsmedelsverket, nu projektledare för MATtanken:

Intervju med Lyndon McLeod, kökschef i Gislaved:

Inledning av Peter Melin, Landsbygdsnätverket och "Mat är livet - en bakgrund":

Eva Sundberg, teamchef mat & måltider Livsmedelsverket:

"Food for Life i England - vad kan vi ta med oss till Sverige?" Lyndon McLeod, kökschef i Gislaved:

"Matens miljö- och klimatpåverkan" Elin Röös, forskare vid SLU:

"Betande kor - biologisk mångfald och öppna landskap" Ola Jennersten, Världsnaturfonden WWF:

"Friska djur behöver inte antibiotika" Jenny Lundström, veterinär i egna företaget Friska djur:

"Mat som godhet och glädje" Christina Möller, filosofie hedersdoktor vid Uppsala universtitet samt tidigare chef för KF:s/Coops provkök:

"Mat & hälsa - skolmåltiden i fokus" Anna-Karin Quetel, nutritionist Livsmedelsverket:

"Från jord till bord - ungdomskultur, utbildning och meningsfullt lärande" Anders Jidesjö, lärare och forskare vid Linköpings universitet:

"Med jorden som klassrum" Annika Unt Widell, Mat & Media samt Emil Blauert, rådgivare i hållbara matsystem:

"Hur skapa engagemang kring den offentliga måltiden?" Mikael Fritzon, chef samhällsutveckling Ängelholms kommun:

"Upphandling inom gröna näringar - signalvärde för landsbygdsutveckling" Peter Borring, konventionell och ekologisk bonde samt regionordförande LRF Östergötland:

Offentlig upphandling - en kunskapsresa för flera parter" Christina Enudd Nordström, Hushållningssällskapet Östergötland:

"Den offentliga affären - en möjlighet att driva utveckling på landsbygden" Ylva Olofsson, projektledare föreningen Matvärden:

Sammanfattningar av grupparbeten och en öppen diskussion. Frågeställningar; Hur kan Mat är livet se ut i Sverige och vilka behov kan Mat är livet tillgodose? Hur kan du och din organisation/myndighet bidra?:

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post