Landsbygdsnätverket

Dag om livsmedelsupphandling, Örebro

Politiker, upphandlare, måltidschefer och producenter från Örebroregionen samt Upphandlingsmyndigheten samlas. Vi presenterar MATtanken. Olika möten där vi diskuterar sätt att handla lokal mat till köken, bland annat andelsjordbruk.

Senast uppdaterad

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post