Landsbygdsnätverket

Föreläser på seminarium om "Framtidens grödor"

Tisdag 7 april, Göteborg

Eva Sundberg föreläser på seminarium om "Framtidens grödor" i Göteborg.

Senast uppdaterad