Landsbygdsnätverket

Nätverk för bra matvanor i Stockholm

Eva Sundberg representerar Jordbruksverket på nätverksmöte hos Socialstyrelsen. Livsmedelsverket driver nätverket i vilket landsting, regioner och andra myndigheter ingår.                  


Senast uppdaterad

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post