Landsbygdsnätverket

Tematräff: Den pedagogiska kopplingen

I januari-mars 2022 arrangerar MATtanken fyra tematräffar som vänder sig till kommuner och regioner i ett nystartat nätverk för erfarenhetsutbyte. Arbetet sker inom ramen för projektet Ett nytt recept för skolmåltider, som samordnas av Livsmedelsverket och finansieras av Vinnova. Torsdag den 20 januari, kl. 13.30-15.00, är temat: Den pedagogiska kopplingen.

Senast uppdaterad