Landsbygdsnätverket

Nyheter och arkiv

Här hittar du de nyheter vi publicerar om projektet. Artiklar och exempel hittar du på sidan Lär av andra.

Vill du prenumerera på MATtankens nyhetsbrev? Klicka här.

 • Två personer jobbar bakom disk i servering.

  Sammanställning av måltidspolicyer


  De flesta av Sveriges kommuner har en politiskt fastställd måltidspolicy/kostpolicy. På denna sida har vi sammanställt länkar till många av dem tillsammans med uppgift om vilket år de fastställdes. Senast uppdaterade policydokument i listan är från Hjos kommun .
 • Land Lantbruk har undersökt hur stor andel av maten som är svensk i de offentliga köken


  MATtankens Eva Sundberg blev ombedd att kommentera enkätens resultat. "Det finns många orsaker till att det är en stor variation i kommunerna, men de som har en tydlig styrning och strategi mot de här frågorna är de som har framgång", säger Eva.
 • Digital träff 9/2: Vildsvinskött i offentliga kök 2020-2022. Nuläge och framåtblick


  Det har blivit dags för vildsvinsnätverket att ha en avslutande träff. Vi ses digitalt, torsdag den 9 februari kl. 13.30-15.00. Alla som är intresserad av frågan om att främja mer vildsvinskött i offentliga kök är välkomna att vara med på träffen. Arbetet har pågått i några år. Hur har det gått?
 • Silos nästa fas: nationell pilotinsamling av livsmedelsstatistik


  Sveriges kommuner kommer inom kort att bli ombedda att lämna in uppgifter över statistik för inköpta livsmedel 2022.
 • Studio MATtanken 27/1: Värdet av nationell livsmedelsstatistik


  I StudioMATtanken diskuterar vi denna gång vikten av att ha fakta att utgå ifrån i arbetet med att ta fram beslutsunderlag, följa upp mål och genomföra benchmarking – i frågor som rör offentliga måltider.
 • Elin Sandström, Livsmedelsverket

  Hallå där, Elin Sandström på Livsmedelsverket!


  Du koordinerar projektet Ett nytt recept för skolmåltider, där fokus under 2023 är att skala upp och sprida lösningar och erfarenheter så att fler kan bidra i omställningen till ett hållbart skolmatsystem. I denna del av projektet arbetar MATtanken bland annat med den nya Erfarenhetsbanken.
 • Två limpor på en bänk i storköksmiljö, med två kockar i bakgrunden.

  Krisberedskap nytt område i Grästorps måltidspolicy


  Användbar i praktiken, välförankrad, i samklang med nationella riktlinjer och med koppling till kommunens klimatlöften. Det var ledorden inför arbetet med Grästorps kommuns nya måltidspolicy som antogs 2022.
 • En skördetröska på en skolgård i Grästorps kommun.

  Måltidsorganisationer välkomnas till Landsbygdsveckan


  Första veckan i maj är det premiär för Landsbygdsveckan och det finns möjlighet för alla som vill att medverka med aktiviteter. Under Offentliga måltidens dag såg vi många exempel på hur köken runt om i landet jobbar med närproducerade råvaror. Landsbygdsveckan är ett utmärkt sammanhang för att ytterligare belysa sådant arbete. Kanske ett tillfälle att samverka med andra funktioner i kommunen?
 • Foto från Nyköpings kommun där en kock står framför ett filmteam och en filmkamera.

  MATtanken startar nya året med att rulla ut filmen: 3 miljoner måltider


  Med filmen 3 miljoner måltider vill MATtanken på ett kortfattat och kärnfullt sätt lyfta fram Sveriges offentliga måltider, det vill säga måltiderna inom förskola, skola, vård och omsorg.

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post