Landsbygdsnätverket

Besök i Finland för samarbete och erfarenhetsutbyte

Den 11-12 december samlas aktörer från Finland och Sverige för andra gången till erfarenhetsutbyte om offentliga måltider. Ett initiativ som MATtanken ligger bakom. Denna gång träffas vi i Helsingfors, Finland.

Såväl Finland som Sverige är föregångare i världen när det gäller att erbjuda kostnadsfria offentliga måltider till skolelever.

Avsikten med samarbetet länderna emellan är att lära av varandra när det gäller offentliga måltider, särskilt beträffande politiken och pedagogiken kring offentliga måltider, upphandling, kompetens och statistikföring. Båda länderna intresserar sig även för kvalitetskrav i upphandlingen, exempelvis gällande antibiotikaanvändning för produktionsdjur, samt de hälsoekonomiska aspekterna med de offentliga måltiderna. Att främja den nationella matkulturen med hjälp av de offentliga måltiderna samt kunskapsexport kring offentliga måltider ligger även i de båda ländernas intresse.

Bakgrunden till samarbetet är den träff som ordnades på vårt initiativ den 24 april 2019 på Arlanda i Sverige där 20 personer från Finland och Sverige samlades för att diskutera och nätverka kring offentliga måltider. I samband med träffen identifierades ett intresse för fortsatt samarbete och behov av att lära av varandra när det gäller offentliga måltider. Den 11–12 december 2019 i Helsingfors med omnejd samlas aktörer från Finland och Sverige för andra gången till erfarenhetsutbyte om offentliga måltider.

Erfarenhetsutbytet i Helsingfors koordineras av ELO-stiftelsen i samarbete med SLC, Motiva, Hanaholmen samt det finländska och svenska Landsbygdsnätverket/MATtanken.

Senast uppdaterad

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post