Landsbygdsnätverket
Flicka i växthus

Foto: Ett nytt recept för skolmåltider.

Ett nytt recept för skolmåltider: Fyra tematräffar 2022

MATtanken kommer under januari till mars 2022 att arrangera fyra tematräffar inom ramen för det Vinnova-finansierade projektet Ett nytt recept för skolmåltider.

MATtanken har fått uppdraget av Livsmedelsverket, som samordnar projektet, att arrangera tematräffar för att sprida goda exempel samt skapa förutsättningar för nätverkande mellan organisationer.

– En viktig målsättning för Ett nytt recept för skolmåltider är att successivt skapa ett växande nätverk av aktörer som utbyter erfarenheter och bidrar till fortsatt utveckling av hållbara skolmåltider – och ett hållbart livsmedelssystem, vilket är projektets yttersta mål, berättar Anna Lundstedt som koordinerar MATtankens arbete med tematräffarna.

– Det är roligt att MATtanken kan vara ett av naven i arbetet med att skala upp, tillägger hon.

>> Här finns mer information om tematräffarna 2021.

Senast uppdaterad