Landsbygdsnätverket
Dayle Hayes och Annika Unt

Dayle Hayes och Annika Unt brinner båda för skolmatsfrågor. Bilden togs i samband med MATtankens poddinspelning när Dayle besökte Sverige. Foto: Ida Lindhagen

Internationellt intresse för svenska skolmåltider

I slutet av oktober kommer skolmåltidsexperten Annika Unt att föreläsa om vårt svenska skolmåltidssystem på världens största nutritionskongress i Philadelphia, USA. Vi har fått en pratstund med henne inför seminariet.

På andra sidan Atlanten har Greta Thunberg väckt starka känslor efter sitt senaste tal i FN och runt om i världen demonstrerar både unga och vuxna för en hållbar utveckling med minskade klimatutsläpp. En av våra största källor till konsumtionsbaserade utsläpp är maten vi äter. Och inte minst bidrar vårt matsvinn till helt onödiga utsläpp.

I Sverige har vi ett unikt skattefinansierat system kring våra offentliga måltider som ser till att barn och unga, äldre och sjuka, får god, näringsriktig och vällagad mat varje dag. Det är självklart för oss men i ett internationellt perspektiv är det något unikt. Att måltidsorganisationer runtom i landet dessutom arbetar för att uppnå de globala målen, exempelvis med att halvera matsvinnet till år 2030, och bidra till en hållbar utveckling är värt att uppmärksamma. Och omvärlden är nyfiken!

I oktober kommer dietisten och skolmåltidsexperten Annika Unt att föreläsa om vårt svenska skolmåltidssystem på världens största nutritionskongress, Food & Nutrition Conference & Expo (FNCE), i Philadelphia, USA. En konferens som lockar 10 000 besökare från nutritionsområdet, med alltifrån praktiker till forskare. Kongressen har främst ett nationellt perspektiv men i år kommer alltså ett av kongressens seminarier att göra en internationell utblick.

Men hur kommer det sig att en svensk expert får en inbjudan till en amerikansk konferens? Jo, nyfikenhet! När Annika Unt för två år sedan skulle göra ett besök i Georgia, USA, letade hon, via sociala medier, reda på USA:s mesta skolmatsveteran Dayle Hayes. Kontakten via sociala medier ledde till att de träffades och Annika fick möjlighet att göra flera studiebesök tillsammans med Dayle under sin tid i USA. De har sedan hållit kontakten och förra året kom Dayle på besök i Sverige. Både Annika och Dayle brinner för skolmatsfrågor och några av deras reflektioner från Dayles besök i Sverige kan du höra i det poddavsnitt som MATtanken spelade in i samband med besöket.

Nu är det alltså dags för ett nytt besök i USA för Annikas del och under seminariet den 28 oktober kommer tre deltagare att berätta om och jämföra hur skolmatssystemen ser ut i Sverige, Japan och USA. Fokus för seminariet är dels hur de olika systemen påverkar hälsan hos barn och unga men även hur man i de olika länderna arbetar med hållbarhet och specifikt med matsvinn.

– Vi är unika här i Sverige och ska vara stolta över vårt arbete. En av våra styrkor är att vi inte gör skillnad på barn och barn utan att vi utgår från principen att det är alla barns rätt att äta sig mätta, säger Annika Unt.

Något annat som Annika kommer att lyfta under sin presentation är hur vi i Sverige arbetar med hållbarhet i allt från vad som serveras till hur ofta, var det kommer ifrån, och vår pedagogik med att introducera nya råvaror och rätter. En viktig aktör i arbetet med att bidra med kunskap om bland annat hållbarhetsperspektiven inom offentliga måltider är Anna-Karin Quetel på Livsmedelsverkets kompetenscentrum för offentliga måltider.

– Jag har fått stor hjälp av Anna-Karin och hennes kompetens i att sätta ihop presentationen. Livsmedelsverket har en viktig roll i arbetet med att utveckla de offentliga måltiderna och kunskap om hur måltiderna påverkar hälsan hos barn och unga, säger Annika.

– Det händer många roliga saker runtom i världen och jag uppmanar verkligen alla som är intresserade av skolmatsfrågor att när ni är ute och reser ta kontakt med någon i landet som är engagerad i skolmatsfrågor. Vi har mycket att lära och vi kan inspirera varandra till fler och nya sätt att arbeta med bland annat hållbarhetsperspektiven i skolmåltiden. I USA är de duktiga på jord-till-bord-perspektivet och arbetar med Farm to school programs på ett sätt som inte vi har utvecklat lika bra här i Sverige. Ett arbetssätt som vi kan hämta inspiration från, säger Annika.

Förutom nya tankar och idéer hoppas Annika på att nya möten under och i anslutning till konferensen kan leda till att ett mer strukturerat internationellt samarbete och kunskapsutbyte kring skolmåltider kan ta form.

Senast uppdaterad

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post