Landsbygdsnätverket
En grupp med människor är på väg att kliva in i en ladugård. De står på gårdsplanen, utanför dörren, och väntar på att få komma in. De har skoskydd på fötterna.

Att göra studiebesök tillsammans ger nya kunskaper och öppnar upp för möjligheter att mötas, diskutera och ställa frågor. Bilden är från en tidigare tematräff i Västra Götaland där det bland annat ingick att göra studiebesök på en mjölkgård.

Regionala temadagar hösten 2022

I höst är MATtanken medarrangör för två regionala temadagar, om "kött" respektive "vilt". Det handlar om att göra studiebesök och samtidigt få tid för kunskapsutbyte och inspiration på regional nivå, kring frågor som rör livsmedel till offentlig sektor.

MATtanken har allt sedan starten medverkat till regionala tematräffar, ett par gånger per år.

– Att i samverkan med regionala aktörer erbjuda mötesplatser är viktigt för oss. På tematräffarna gör vi studiebesök då livsmedelsproducenter och livsmedelsförädlare träffar de som planerar menyerna och köper in livsmedel till de offentliga måltidsorganisationerna, säger MATtankens Eva Sundberg, som ser fram emot hösten.

Att köpare och säljare får lära sig mer om varandras förutsättningar och dela kunskap med varandra driver utvecklingen framåt.

– Samarbetet i Västra Götaland är det som pågått längst och vi har lärt oss mycket av det arbetet. Nu tar MATtanken nya steg genom att samverka med Länsstyrelsen i Västmanland. Vår förhoppning är att vi där ska kunna bidra med erfarenheter och kunskap om hur andra aktörer jobbar och såklart även få tips och idéer om allt bra som görs i den delen av landet – som vi sedan i vår tur kan sprida vidare, fortsätter Eva.

Läs mer om MATtankens arbete med livsmedel, upphandling, med mera, på www.mattanken.se/livsmedel

Senast uppdaterad

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post