Landsbygdsnätverket
Hel fisk, citron, persilja, tomat

Foto: Shutterstock

Testa svensk sjömat och stötta en bransch i kris

Fin och nyttig sjömat från Sverige riskerar just nu att bli djurfoder eller gå förlorad som en konsekvens av Coronakrisen. Nu finns en chans för de offentliga köken att testa nya produkter.

Sjömaten som fångas, skördas eller odlas i Sverige har nu mycket begränsad marknad, då hotell- och restaurangbranschen inte har möjlighet till inköp och stora delar av exportmarknaden inte är tillgänglig.

Vattenbrukarna står med fulla kassar och bassänger med bland annat röding, regnbåge, gös och öring som de inte får sålt i sina ordinarie kanaler. Lämnar inte fisken anläggningarna riskerar man att den måste slaktas ut och säljas som foderingredienser eller destrueras. Även andra delar av vattenbruket, så som musselodlarna, har det tufft då avsättningen för produkten inte längre finns. Delar av det svenska yrkesfisket har det också svårt att få sålt sin fisk vilket gör att många båtar nu står kvar i hamn.

Branschen söker nu nya marknader och hoppas att sjömaten kan köpas in till köken på förskolor, skolor, äldreboenden och sjukhus. Fryst, färsk, filé eller på annat sätt förädlade produkter finns nu att få tag i.

Nu finns en chans att testa nya produkter i de offentliga köken och samtidigt stötta en bransch i kris. Är du intresserad av att få kontakt med en lokal fiskare eller vattenbrukare kan du kontakta Veronica Andrén som är samordnare på Landsbygdsnätverket och som där leder ett fiske och vattenbruksprojekt.

Senast uppdaterad

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post