Landsbygdsnätverket
Rapsfält

Vad är egentligen hållbart

Den komplexa frågan vad som är hållbart inom olika delar av livsmedelskedjan var temat på en heldag som Länsstyrelsen tillsammans med Västra Götalandsregionen anordnade den 30 maj i Göteborg.

Deltog under dagen gjorde en blandning av personer som arbetar med livsmedelsupphandling och måltider från kommuner i närområdet och även från Västra Götalandsregionen.

Föreläsare vid hållbarhetsdagen

RISE var värdar för dagen och presenterade flera av de projekt som pågår inom organisationen med koppling till offentliga måltider. Roland Höckert, som driver ett lantbruk mellan Vara och Lidköping, berättade om sitt arbete under rubriken "Den nya matlogiken och ekosystemtjänster". Han odlar bland annat åkerbönor och gråärt för humankonsumtion och har hittat en samverkan med en lokal förädlare. Han beskrev att sedan han börjat bruka jorden på ett delvis nytt sätt har han lättare att locka till sig engagerade medarbetare, något som är guld värt eftersom personalbristen i de gröna näringarna är stor.

Nästa företagare att beskriva sin verksamhet var Märta Jansdotter från Gröna gårdar. Hennes företag levererar kött till ett antal kommuner och hon gav några konkreta medskick till deltagarna, hur hon tycker att man ska göra i samband med upphandling för att skapa förutsättningar för att få med lokala och kvalitativa livsmedel på avtalen. Ett konkret råd från Märta var att om man vill främja inköp från mindre och lokala leverantörer så ska man dela upp upphandlingen på olika djurslag, eftersom man oftast inte föder upp mer än ett djurslag på varje gård. En annan viktig faktor för att skapa bästa förutsättningar för mer lokal mat är ett hitta smarta logistiklösningar och där är hennes uppfattning att kommunerna har större möjligheter än den enskilda anbudsläggaren att hitta lösningar på logistiken. Tvärtemot vad de stora grossisterna uttrycker så har Märta inte uppfattat att de är så värst tillmötesgående kring att hitta en lösning som möjliggör samleverans.

Dagen avslutades med att deltagarna fick sitta i grupper och prata om vilka utmaningar de har då det gäller att verka för hållbar mat. Det som tydligast lyftes fram när diskussionerna sammanfattades var att det behövs en större tydlighet från politikerhåll kring vilka hållbarhetsaspekter man önskar prioritera. Ett konkret exempel på en målkonflikt som man ställs inför i praktiken är ekologiskt kontra svenskt.

Utvärderingen visade att deltagarna var nöjda med dagen och att de tyckte att de fick med sig konkret fakta, information och nya infallsvinklar. Någon tyckte att det var svårt att hinna djupdyka i så stora frågor på så kort tid, men att man fick en bra överblick av området. Sist men inte minst uppskattades en bra dialog med andra deltagare.

Senast uppdaterad

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post