Landsbygdsnätverket

Regional tematräff, Västra Götaland

Den 26 oktober bjuder MATtanken, regionen och länsstyrelsen i Västra Götaland in till en temadag om kött.

Vi gör bl.a. studiebesök på Halla gård och Qvänum mat & malt.

Läs mer på www.mattanken.se/upphandling


Senast uppdaterad