Landsbygdsnätverket

Regional upphandlingsdag, Västra Götaland

Den 17 maj bjuder MATtanken, regionen och länsstyrelsen i Västra Götaland in till en temadag om sjömat.

Vi gör bl.a. studiebesök på Kristineberg i Fiskebäckskil och Orkla (Abba) i Kungshamn.

Läs mer på www.mattanken.se/upphandling

 

Senast uppdaterad