Landsbygdsnätverket

Tematräff: Matgästernas involvering/kommunikation

I januari-mars 2022 arrangerar MATtanken fyra tematräffar som vänder sig till kommuner och regioner i ett nystartat nätverk för erfarehetsutbyte. Arbetet sker inom ramen för projektet Ett nytt recept för skolmåltider, som samordnas av Livsmedelsverket och finansieras av Vinnova. Tisdag den 8 februari, kl. 13.30-15.00, är temat: MAtgästernas involvering/kommunikation.

Senast uppdaterad