Landsbygdsnätverket

Workshop kring offentliga måltider

MATtanken medverkar när DLF, som är en branschorganisation för företag som säljer dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige, tillsammans med leverantörer och grossister arrangerar en workshop med fokus offentlig måltid.

Syftet är att gemensamt prioritera och definiera åtgärder för de utmaningar/möjligheter som har identifierats, exempelvis inom informationshantering och kommunikation, hållbarhet och system.

Plats/dag/tid: Stockholm, tisdag 3 oktober, heldag.


Senast uppdaterad