Landsbygdsnätverket
Bildmontage framsidor kostpolicys

Måltidspolicyer: Hjälp oss att hålla förteckningen uppdaterad

 För Sveriges offentliga måltidsorganisationer är nationella men även lokala politiska mål viktiga som stöd och vägledning i arbetet. Men hur ser en måltidspolicy/kostpolicy egentligen ut? MATtanken har sammanställt en förteckning över måltidspolicyer på lokal nivå. Bland de senaste i raden av uppdaterade dokument är den nya måltidspolicyn i Flens kommun.

I maj fastställde kommunfullmäktige i Flens kommun en ny måltidspolicy.

– Det finns mycket vi uppskattar i vår nya policy men vi är extra stolta över att en kommunal författningssamling kan börja med orden "Måltidspolicy - För att ge och få måltidsglädje", berättar måltidschef Monica Holm.

Hon lyfter fram att politikerna genom policyn poängterar: Mat blir till näring först när den når magen, därför ska fokus ligga på hela måltiden och att måltiden ska vara en stund att se fram emot.

– Det är också roligt att det framgår att med god kompetens och tydliga rutiner inom livsmedelssäkerhet ska alla gäster känna sig trygga i samband med kommunens måltider. Och att det ska eftersträvas att maten lagas från grunden och så nära serveringstillfället som möjligt, säger Monica Holm.

I Flens kommuns måltidspolicy framgår även att politikerna vill fortsätta vara involverade. Exempelvis genom att mål för inköp av ekologiska, svenska och sörmländska livsmedel samt minskning av matsvinn ska sättas upp årligen och fastställas av kommunfullmäktige och/eller nämnder.

Förteckning över svenska kommuners måltidspolicyer

Här hittar du MATtankens förteckning över måltidspolicyer.


Kontakta oss med uppdaterad information

Finns din kommuns måltidspolicy/kostpolicy med i MATtankens förteckning? Har vi länkat till rätt version av ert dokument? Hjälp oss att hålla förteckningen över måltidspolicyer uppdaterad.

Hör av dig till oss på mattanken@jordbruksverket.se med din information.

Senast uppdaterad