Landsbygdsnätverket
Vy från webbinarium. Syns på bilden gör Rebecka Beiersdorf, Anna Svartsjö, Linda Bjarle.

Rebecka Beiersdorf från GS1 Sweden samt Anna Svartsjö och Linda Bjarle som representerade Kost och Näring, fokusgrupp upphandling, syns i bilden. Bilden är från webbinariet Öka din produkts synlighet vid inköp och upphandling.

Vikten av rätt information vid inköp och upphandling

Vilken produktinformation behövs? Jo, utöver exempelvis vikt och innehåll är frågan om ursprunget viktigt. Detta lyfte Kost och Närings fokusgrupp upphandling, som MATtanken samarbetar med kring den viktiga ursprungsfrågan, fram i samband med ett webbinarium som nyligen arrangerades av GS1 Sweden. Temat var: vikten av rätt information kring olika livsmedel som upphandlas och köps in till de offentliga köken.

På webbinariet som hölls den 12 mars 2021 kunde personer som arbetar med inköp av livsmedel och upphandling till offentlig sektor möta producenter och representanter inom dagligvaror och foodservice. Frågeställningar för träffen var: Hur använder offentlig sektor digital produktinformation vid inköp och upphandling? Hur kan man som producent göra för att skapa mer synlighet och konkurrensfördelar för sina produkter?

Framsida på folder med texten Härifrån kommer maten.

Policy för livsmedelsursprung.

"En bra chans att få mötas"

Målgruppen för webbinariet var framförallt personer som arbetar inom foodservice- och/eller dagligvarubranschen med artikelinformation, datakvalitet eller e-handel

Livsmedelscontrollerna Linda Bjarle från Helsingborgs stad och Anna Svartsjö, från Södertälje kommun, representerade offentlig sektor men också Kost & Näring, fokusgrupp upphandling. Tillsammans med denna fokusgrupp driver MATtanken sedan lång tid tillbaka frågan om att på ett bättre sätt än i dag synliggöra var maten kommer från i offentliga kök. (Läs mer om arbetet med bland annat framtagandet av en policy för livsmedelsursprung, klicka på framsidesbilden, eller på länken som finns i slutet på denna text.)

– Vi träffar inte producenterna så ofta. Det var riktigt bra att få chans att mötas. Det är viktigt att våra leverantörer förstår vikten av att om man ska nå fram med sina produkter måste man ha bra och tydlig produktinformation, säger de båda.

Samtidigt resonerar Linda och Anna kring att det kan vara en viss utmaning hos leverantörerna att det, förutom GS1 Artikelstandard och den digitala plattformen Dabas, finns ytterligare en plattform, GS1 Product Search, som de måste uppdatera i.

Under webbinariet berättade de båda livsmedelscontrollerna bland annat om hur upphandling, inköp, utvärdering och uppföljning går till och hur viktigt det är med information i alla led.

– Det är alltid bra att synas och höras i forum där producenterna finns med. Det var väldigt bra att vi också fick möjlighet att poängtera att artikelinformation inte bara handlar om vikt och innehåll utan även hur viktigt det är med information om ursprung på produkterna, säger Anna och Linda.

Märker ni att viljan och förmågan ökar från företagens håll att informera om det som de offentliga köken vill och behöver veta om produkterna?

– Absolut. I och med pandemin har nog många fått upp ögonen för den offentliga måltiden och att det är en verksamhet som alltid är igång.

Är det lätt eller fortfarande för krångligt för företagen att göra rätt?

– Det är ganska enkelt eftersom systemen finns där, men ibland är rubrikerna lite otydliga och det blir då svårt för producenten att veta vilken information som ska in i just den rutan, avslutar Anna Svartsjö.

Mer om GS1

GS1-standarder ger användare möjlighet att identifiera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., märka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och dela Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. unik produktinformation.

GS1 är ett globalt företag som finns representerat i150 länder. GS1 Sweden är ett av 114 lokala GS1-organisationer i världen. GS1 Sweden är ett icke vinstdrivande bolag som ägs av Dagligvaruleverantörernas Förbund och Svensk Dagligvaruhandel.

Se webbinariet i efterhand

Se webbinariet i efterhand, på Youtube. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varifrån kommer maten?

Läs mer om MATtankens och Kost & Närings arbete med ursprungsmärkning Länk till annan webbplats. av livsmedel.

Senast uppdaterad