Landsbygdsnätverket
Rapsodling och betesmark

Foto: Thomas Adolfsén, Scandinav

Webbinarium om hållbarhetsmärkning av livsmedel

Vilken mat är mest hållbar? Vad står olika märkningar av livsmedel för? Välkommen på ett webbinarium den 31 augusti kl 13.30-15.00 där olika märkningar presenteras och vi lyfter olika perspektiv på hållbarhet.

Många organisationer har målsättningar kring hållbarhet, ofta kopplade till Agenda 2030. För offentliga måltidsverksamheter påverkar målsättningarna bland annat vilka livsmedel som upphandlas och köps in – men ibland krockar perspektiven och det blir svårt att veta vilka val som är bäst. Är ekologiskt mest hållbart? Eller livsmedel med lägst utsläpp av växthusgaser? Hur vet jag att produktionen har tagit hänsyn till biologisk mångfald? Och vilka mervärden finns med svensk livsmedelsproduktion?

Vid webbinariet torsdagen den 31 augusti presenteras sex olika märkningar:

  • Fairtrade. Elisabet Lim, kundansvarig för kaffe, bomull och offentlig sektor
  • KRAV. Staffan Carlberg, kundansvarig offentlig sektor
  • Naturbeteskött. Anna Jamieson, verksamhetsledare i Sverige
  • Nyckelhålet. Bettina Julin, projektledare för Nyckelhålet på Livsmedelsverket
  • Svenskt sigill. Christina Behm Velenik, affärs- och produktutvecklingschef
  • Sverigemärkningen. Ulrika Norvell, kvalitetsansvarig och tf VD

Medverkar gör också Per Bodin, miljö- och klimatexpert på Jordbruksverket, som ger en bredare bild kring hållbara livsmedel och bland annat tar upp koldioxidekvivalenter.

Rustad inför framtida beslut

Målsättningarna kring hållbarhet ser olika ut i olika organisationer vilket också leder till olika prioriteringar. Hållbarhetsfrågan är komplex och det finns inte en rätt lösning.

Detta webbinarium syftar till att ge perspektiv på frågan och bidra till ökad kunskap om vilka mervärden som finns bakom olika hållbarhetsmärkningar – för att offentliga måltidsorganisationer ska bli bättre rustade inför framtida val och beslut.

Anmäl dig till webbinariet

Sista dag för anmälan har passerat.

Senast uppdaterad