Landsbygdsnätverket

Så här kan de gröna näringarna locka ungdomar

Ett nytt mässmontermaterial om naturbruksprogrammet och dess möjligheter att läsa vidare efter studierna ska göra det lättare att locka ungdomar till naturbruksskolorna.
– Både skolorna och branschen måste hjälpas åt för att visa elever att det här är utbildningar som ger jobb, säger Maria Elinder projektledare på Naturbruksskolornas Förening.

Webbnyhet+Naturbruksskolornas+Förening+mässmaterial

En ”pilotmonter” testades i samverkan mellan naturbruksskolorna, Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp gröna näringar och SLU på Gymnasiemässan i Stockholm i november.

Genomsnittsåldern är hög i inom branscherna lantbruk, trädgård och skogsbruk. Unga behöver komma in i näringarna för att Sverige ska kunna utveckla livsmedels-, skogs- och trädgårdsproduktion samt tjänsteproduktion med bas i djur och natur. Därför är det viktigt för alla aktörer inom de gröna näringarna att informera om möjligheterna kring utbildning, jobb och företagande i sektorn.

 

- Vi har plockat fram ett färdigt mässkoncept som är testat och redo att användas av naturbruksskolorna i samverkan med andra aktörer. Idén är att medlemsskolor kan låna materialet gratis när de löst finansieringen för själva mässdeltagandet ihop med till exempel olika branschföreträdare, säger Maria Elinder.

 

Flexibelt mässmaterial ger stora möjligheter

Naturbruksskolornas Förening utvecklade det flexibla mässmonterkoncept för gymnasie- och fackmässor runt om i landet och materialet kan anpassas i mässmontrar från sex till 40 kvadratmeter. I paketet ingår till exempel vepor, roll-ups, tröjor, mattor och bord men också skolornas gemensamma webbsida naturbruk.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och en film visar hur det är att läsa på naturbruksgymnasier och vilka mål eleverna kan ha med sina utbildningar. Målgruppen är bland andra skolungdomar, deras föräldrar och studie- och yrkesvägledare.

 

- Målet är att fler ungdomar som besöker olika mässor ska bli nyfikna och vilja veta mer om naturbruksprogrammets möjligheter. Vi vill visa på de gröna näringarnas mångfald av arbetsmöjligheter och att man kan läsa vidare vid till exempel Sveriges lantbruksuniversitet.

 

Kontakta projektledare Maria Elinder, 070-56 87 318 för mer information och bokning av material.

 

Se gärna filmen om mässmaterialet och hur det kan användas som ett kompliment till naturbruksskolarnas egna material.

Publicerades