Landsbygdsnätverket
En traktor kör på en åker med en skördetröska.

Foto: Jan Töve/ Scandinav bildbyrå

417 miljoner till Landsbygds-programmet – så fördelas pengarna

Satsningar på täckdikning, vildsvinskött och Leader. Det är några av de områden som regeringen nu prioriterar när man fördelar de 417 miljoner kronor som skjutits till som en förstärkning till Landsbygdsprogrammet.

I vårändringsbudgeten tog regeringen beslut om en förstärkning av Landsbygdsprogrammet med 417 miljoner kronor. På måndagen presenterade näringsminister Ibrahim Baylan hur pengarna ska fördelas. Prioriteringen har gjorts med utgångspunkt från livsmedelsstrategins mål och målen om en sammanhållen landsbygdspolitik.

– Bland annat satsar vi på investeringsstöd för markavvattning och satsningar inom energi- och klimatområdet, investeringsstöd för besöksnäringen, samt insatser för att minska problematiken med en ökande vildsvinspopulation. Här finns bland annat möjlighet att söka investeringsstöd för vilthanteringsanläggningar och uppsamlingscentraler, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

– Även landsbygdsutveckling via Leader får utökade medel i denna programändring. Jordbruksverket kommer att öppna upp för ansökningar så snart kommissionen godkänt programändringen, säger han.

Ansökan av medel och utbetalning kommer att ske från sen höst 2021 till 2025.

Förstärkning av Landsbygdsprogrammet med
417 miljoner kronor

 

Område

Summa

Investeringsstöd täckdikning

120 miljoner kronor

Investeringsstöd kalkfilterdiken

20 miljoner kronor

Investeringsstöd inom besöksnäring, diversifiering med mera

30 miljoner kronor

Investeringsstöd som underlättar vildsvinsköttets väg till konsument

30 miljoner kronor

Samarbetsprojekt för att skapa förutsättningar för effektiv vildsvinsförvaltning

22 miljoner kronor

Samarbetsstöd för utveckling av digital dataplattform för jordbruks- och livsmedelssektorn (Lantbrukets dataplattform)

50 miljoner kronor

Investeringsstöd för energi och klimat

68 miljoner kronor

Leader

45 miljoner kronor

Teknisk assistans (TA)

32 miljoner kronor

Publicerades