Landsbygdsnätverket
Två kvinnor med keps pratar och pekar. En traktor suddigt i bakgrunden.

Är du företagare under 40 år och vill bidra med nytänkande kring EU-stöden?

Hur främjar vi ett konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk med hjälp av stöden i CAP? Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket bjuder in till digitala dialogmöten den 25 september kl. 10.00-12.00 och den 27 oktober kl. 13.00-15.00.

Vi söker dig som är företagare under 40 år som vill bidra med nytänkande och förenklingsförslag kring hur EU-stöden i den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) bäst kan bidra till konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk, trädgård och rennäring.

Hur går det till?

Vi kommer att bilda en tillfällig dialoggrupp som kommer att träffas två gånger digitalt, den 25 september kl. 10.00-12.00 och den 27 oktober kl. 13.00-15.00. Målet med dialogmötena är att få fram konkreta förslag som Jordbruksverket kan arbeta vidare med i utformningen av framtida stöd. Vi är intresserade av de stora dragen. Tänk fritt, hur skulle stöden se ut om det inte redan fanns ett stödsystem att utgå ifrån?
Under dialogmötena kommer vi att prata både om jordbrukarstöden och projekt- och investeringsstöden. Du kan läsa mer om vilka stöd och ersättningar som finns idag i den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige här. Länk till annan webbplats.

Är du den vi söker?

Du bör känna till EU-stöden och gärna ha erfarenhet av att söka dem. Vi söker en grupp personer som representerar en bredd av branscher, verkar i olika delar i landet och som har olika storlek och inriktning på sitt företag. Vi kommer också att väga in kön, erfarenhet och ålder när vi väljer ut deltagare till dialoggruppen.
Vill du vara med? Anmäl ditt intresse till Julia Löf, julia.lof@jordbruksverket.se, eller Anna Hedberg, anna.hedberg@jordbruksverket.se. Beskriv kortfattat vilken erfarenhet du har av stöden, vilken bransch och driftsinriktning du verkar inom, var i landet du är verksam samt din ålder och kön samt eventuell medlemsorganisation.

Vi vill ha din anmälan senast den 4 september.

Arvode för deltagande

Om du är medlem i en av Landsbygdsnätverkets medlemsorganisationer kan du få arvode för ditt deltagande i dialoggruppen. I så fall kan du uppge i din intresseanmälan vilken organisation du är medlem i så stämmer Landsbygdsnätverkets kansli av det med aktuell medlemsorganisation.

Mötesarvode betalas ut med 510 kronor per påbörjad mötestimma (inkl. sociala avgifter) till den medlemsorganisation som du representerar. Om det är överenskommet med Landsbygdsnätverkets kansli och medlemsorganisationen kan du fakturera direkt från ditt företag eller som privatperson. Vid fakturering från eget företag är timersättningen 510 kronor (inkl. sociala avgifter) och till privatperson 345 kronor per timme.

Kontakt

Praktiska frågor om dialoggruppen: Julia Löf, julia.lof@jordbruksverket.se, eller Anna Hedberg, anna.hedberg@jordbruksverket.se, samordnare på Landsbygdsnätverkets kansli.

Frågor om innehållet i dialogen: Reformkansliet, Jordbruksverket, reformkansliet@jordbruksverket.se

 

Publicerades