Landsbygdsnätverket
Många vita cyklar på rad

Foto Picmonkey

Dags att söka stöd för att bilda en innovationsgrupp

Nu finns höstens datum ute. Innan du ansöker om att genomföra ett innovationsprojekt inom EIP-Agri kan du få stöd för att sätta samman en grupp. För att kunna söka stödet behöver du ha en idé till en innovation som har betydelse för jordbruk, trädgårds- eller rennäringen.

Syftet med det här stödet är att få fram nya innovativa lösningar på gemensamma utmaningar genom att skapa bättre kopplingar mellan forskningsresultat, ny teknik och praktiskt arbete inom jordbruk, trädgårds- och rennäring.

För att Jordbruksverket ska bedöma din ansökan behöver du skicka in den senast följande datum:

  • 14 september 2023
  • 12 oktober 2023
  • 9 november 2023
  • 11 januari 2024

Ansökningarna bedöms ungefär en vecka efter respektive datum.

Publicerades