Landsbygdsnätverket
Flygbild - vy över rapsfält i ett slättlandskap.

Foto: Jesper Anhede.

Förberedelser pågår: två internationella konferenser i maj

– Det är två viktiga internationella konferenser som vårt nätverk är med och arrangerar inom det svenska ordförandeskapet i maj, för att Sverige ska kunna erbjuda erfarenhetsutbyte mellan länderna, säger Maria Gustafsson, verksamhetsledare Landsbygdsnätverkets kansli.

Konferenserna handlar om hur medlemsländerna jobbar för att nå målen i EU:s långtidsvision för landsbygder respektive framgångsrikt miljöarbete inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

– Det är roligt att vi, flera nätverksmedlemmar tillsammans, är med och gör detta. Landsbygdsnätverket, som är det nationella nätverk för den gemensamma jordbrukspolitiken, fiske och vattenbruk samt landsbygdsutveckling – utgör en stor och viktig samarbetsyta! fortsätter Maria.

Uppsala 3-4 maj

Konferensen Acting for Rural Areas - Sharing Rural Pact Experiences and Learning for the Future går av stapeln i Uppsala 3-4 maj. Den 3 maj blir det studiebesök på den uppländska landsbygden som arrangeras tillsammans med Leader Mälardalen, och den 4 maj genomförs konferensprogrammet på Sveriges lantbruksuniversitets, SLU:s, campus på Ultuna. Ett flertal organisationer står bakom konferensen som planeras i samråd med Landsbygds- och infrastrukturdepartementet och EU-kommissionen.

– Redan nu har vi mer än 60 anmälda deltagare från 21 länder som kommer att träffas för att utbyta erfarenheter. Konferensen handlar om hur man på olika sätt kan samverka och jobba gemensamt för att förstärka landsbygdernas röster i beslutsfattandet och samhällsutvecklingen. Det kommer vara särskilt fokus på ungas delaktighet i utvecklingen av Europas landsbygder, berättar samordnare Anna Hedberg, Landsbygdsnätverkets kansli.

Läs mer om Rural Pact-konferensen 3-4 maj Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är en del av Sveriges Landsbygdsvecka 2-7 maj Länk till annan webbplats., och som även samordnas med initiativet Europa i min region.

Malmö 23-24 maj

Konferensen Successful Environmental Practice within the Framework of the EU’s Common Agricultural Policy (CAP), går av stapeln i Malmö den 23-24 maj. Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för miljö och klimat är involverad i genomförandet.

– Just nu sätter vi detaljerna i programmet som vi planerar ihop med Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, EU-kommissionen och EU:s CAP-nätverk. Vi hoppas på ett brett deltagande från förvaltningsmyndigheter i alla EU-länder och organisationer som arbetar på EU-nivå. De strategiska planerna trädde i kraft vid årsskiftet och detta blir ett bra tillfälle att exempelvis dela erfarenheter om utformningen av olika länders ettåriga miljöersättningar, berättar samordnare Emma Svensson, Landsbygdsnätverkets kansli.

– Konferensen hålls i centrala Malmö men deltagarna kommer också att få åka på studiebesök till gårdar i Skåne och träffa lantbrukare och andra aktörer i de gröna näringarna. Det kommer vara olika tema på studiebesöken men till exempel kommer vi se och diskutera mellangrödor, precisionsodling och mjölkproduktion, fortsätter Emma.

Publicerades