Landsbygdsnätverket
Jenny Taylor som är näringsutvecklare på Jordbruksverkets avdelning för Jordbruk- och analys

Foto Privat

Hallå där, Jenny Taylor

Du är näringsutvecklare på Jordbruksverkets avdelning för Jordbruk- och analys och jobbar med innovationsstödet EIP-Agri. Den som har en innovativ idé kan söka stöd för att genomföra ett innovationsprojekt som är till för nya idéer inom jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen. Nu finns 525 miljoner för åren 2023–2027.

Det blev tre tillfällen att skicka in ansökningar i år. Ett i maj, ett den 22 augusti och ett den 30 oktober. Har det kommit in många ansökningar så här långt?
– Det kom in totalt 14 stycken ansökningar i maj och 16 nu i augusti.

Är det spännande ansökningar som kommit in?
– De flesta ansökningar som kommer in till oss är spännande och även om alla inte blir prioriterade så betyder det inte att idéerna är ointressanta.

Rådgivande urvalskommittén (RÅK) träffas kring vilka projekt som går vidare. Hur lång tid brukar det ta efter sista ansökningsdatum?
– Vi träffar kommittén, med personer från olika delar av näringslivet, cirka tre veckor efteråt för att bedöma och prioritera ansökningar som kommit. Inför mötet har alla läst samtliga ansökningar noggrant och gjort sin enskilda bedömning. På mötet presenterar var och en sin bedömning och därefter hålls en gemensam diskussion för att komma fram till en samlad bedömning. Det slutliga beslutet om vilka ansökningar som ska prioriteras fattas av Jordbruksverket.

Hur ser processen ut efter det?
– Efter bedömningsmötet får stödhandläggarna information om vilka projekt som har prioriterats och poängsättningen av samtliga projekt. Handläggarna behöver informationen för att kunna fatta beslut och skicka ut dem till sökande.

Vad händer framåt?
– Vi vet att det uppstår många frågor under ansökningsprocessen och även efter att man fått besked om att sin ansökan blivit prioriterad. Därför planerar vi informationsträffar under hösten för att ge sökande mer kunskap om vad de behöver tänka på samt möjligheten att ställa frågor direkt till våra handläggare.

Vad har du för medskick till dem som är på gång eller funderar på att skriva en ansökan?
– Vi uppmanar alla som har idéer att söka, både för att kunna få finansiering för en innovation men också för att tillsammans med andra jobba fram en idé eller ansökan till innovationsprojekt. Ett av kraven är nämligen att det ska finnas en innovationsgrupp med deltagare med olika kompetenser.

– Om man har frågor kring sin ansökan eller om det ens är värt att söka så tycker jag att man ska kontakt innovationssupporten. De hjälper gärna till med att besvara frågor och stötta tidigt i ansökningsprocessen.

Mer information

Läs mer om innovationsstödet EIP-Agri på Jordbruksverkets webbplats Stöd till innovationsprojekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl dig till Informationsträff om EIP-Agri

Mer om Projektträff för medverkande i EIP-projekt

Innovationssupporten Länk till annan webbplats. finns tillgänglig under hela processen

Godkända innovationsprojekt - EIP-Agri Länk till annan webbplats. hittar du på Landsbygdsnätverkets webb.
Där finns också inspirerande artiklar om vad och hur andra gjort.

Publicerades