Landsbygdsnätverket
Maria Gustafsson, verksamhetsledare på Landsbygdsnätverkets kansli. Bilden är tagen utomhus, hon har blå skjorta och blont hår.

Foto Sara Uddemar

Hallå där...Maria Gustafsson

Du är verksamhetsledare på Landsbygdsnätverkets kansli. Den 25 november är det dags för Landsbygdsnätverkets medlemsträff. Vad kan deltagarna förvänta sig av 2021 års träff?

– Det blir en dag då vi har kraften i nätverket och medlemsnyttan i fokus. I Landsbygdsnätverket finns en fantastisk bredd av kompetenser. På träffen har vi fokus på hur vi kan bli ännu bättre på att lära oss av varandra och samarbeta internationellt, mellan nivåer och i frågor som rör kommunikation och inkludering.

– Vi får veta mer om hur vi kan engagera oss i nätverket på likvärdiga villkor, sida vid sida oavsett om vi är ideella små organisationer eller stora organisationer och myndigheter. Vi får lyssna till inspirationsföreläsningar och vittnesmål om hur det skett hittills. Men vi får också tillfälle att samtala om hur vi ökar medlemsnyttan.

Det finns en nyhet som kommer presenteras på träffen. Kan du ge oss en liten vink om vad det handlar om?
– Styrgruppen har avsatt resurser för att medlemmar ska kunna använda nätverket som språngbräda och tillsammans med fler aktörer ta sig an en angelägen utmaning. På träffen kommer Veronica Andrén vid nätverkskansliet berätta om hur man som medlem kan ta initiativ till och genomföra en sådan utmaningsdriven nätverksprocess.

Kan du ge exempel på vad man kan få för inspiration?
– Bland annat kommer den mycket uppskattade inspiratören Stina Hedlund och vägleder oss i att inkludera och samverka även om man är olika. Efter lunch delar vi upp oss i parallella workshoppar där det bjuds på såväl inspiration som tillfälle till gemensam reflektion.

Vad hoppas du att de som deltagit tar med sig från medlemsträffen?
– Fler verktyg och ökat engagemang.

Publicerades