Landsbygdsnätverket
Mathias Mellgren syns i halvbild. Han har skägg och är klädd i grå kostym med vit skjorta

Hallå där, Mathias Mellgren

Du representerar Företagarna och är ordförande i vår arbetsgrupp Innovationsfrämjande i landsbygder. Vilka är de viktigaste frågorna som ni jobbar med just nu inom ert område?

– I arbetsgruppen innovationsfrämjande på landsbygden försöker vi identifiera framgångsrika exempel där främjande fungerar bra och sprida det till andra delar av landet. I arbetet kommer vi att identifiera metoder på hur man lokalt och regionalt kan jobba med innovationsfrämjande.

– Vi har även intervjuat innovatörer på landsbygden och i artikelform lyft deras resa för att försöka inspirera andra att ta sina idéer vidare. Slutsatserna av detta arbete kommer vi att sprida inom Landsbygdsnätverket och intressenter i hela landet som vill utveckla sitt innovationsfrämjande och lära sig av andra.

Vad hoppas ni på att det ska leda till?
– Genom att prata med både innovatörer och aktörer inom innovationssystemet på flera olika platser i landet får vi en bra bild på vad som fungerar bra vad som fungerar mindre bra. Vi hoppas kunna identifiera bra metoder på hur man kan jobba och få fler att utveckla sitt innovationsfrämjande och stödsystemet lokalt och regionalt genom vårt arbete.

Vad är på gång framåt?
– Vi har som många andra blivit bromsade i vårt arbete på grund av coronahanteringen och just nu håller på att färdigställa ett antal artiklar för webben där vi lyfter en rad exempel på idéer som blivit verklighet tack vare innovationsfrämjande och innovationssystemet.

– Parallellt med detta jobbar vi med att identifiera framgångsrika metoder för innovationsfrämjande. Vi hoppas kunna medverka på andras event eller kanske arrangera ett eget seminarium i vinter/vår för att sprida resultaten av vårt arbete.

Om du får lyfta tre delar som gruppen bidragit med, vad skulle det bli?
– Den kanske viktigaste lärdomen jag har fått under arbetet är att efterfrågas ett forum för regionala aktörer inom innovationsfrämjande att träffas och utbyta erfarenheter kring hur man framgångsrikt jobbar på landsbygden.

– Sedan är det såklart alltid kul att sprida framgångsrika exempel men det är lite tidigt ännu att se resultaten av vårt arbete.

Publicerades