Landsbygdsnätverket
På bilden syns Sofia Björnsson. Hon står på ett tak med utsikt över Stockholm. Hon har mörkt hår och en svart tröja

Sofia Björnsson är Landsbygdsnätverkets representant i Europeiska nätverkets arbetsgrupp för The European Green Deal and Rural Areas. Foto: Privat

Hallå där Sofia Björnsson

Du är Landsbygdsnätverkets representant i Europeiska nätverkets arbetsgrupp för The European Green Deal and Rural Areas, varför finns det en sådan deal och vad ska gruppen bidra med?

– The Green deal – eller den gröna given – är EUs nya gröna tillväxtstrategi som beskriver politiska nyckelområden för EU-områden för de kommande åren. Fokus är kring hållbarhet. Ambitionen är att EU ska bli världens första klimatneutrala kontinent till år 2050.

– Ett flertal frågor i den gröna given har stor bäring på EUs landsbygdsområden, inte minst i hållbar förvaltning av mark och andra resurser men också i frågor om ekonomisk och social hållbarhet. Gruppen ska bidra till att föra en diskussion om dessa perspektiv utifrån olika intressens och intressenters perspektiv.

Ni har haft ert första möte, vad kom ni fram till på det mötet?
– Vid det första mötet diskuterade vi vilka frågor vi prioriterade högst och generell hållbarhet för jord- och skogsbruk var en av frågorna, det vill säga vi vill inte ha för snäv diskussion. Vi pratade också om hur gruppens resultat ska kommuniceras och jag spelade in att det beror lite på när i tiden vi kan presentera resultatet.

– Om det handlar om att ge input i arbetet med CAP så kommer gruppens arbete snarare handla om att ge input i genomförandet av CAP än i utformningen av CAP. Det kan konstateras att den gröna given är bred och att olika organisationer ser på den från olika sätt, så det kommer bli intressanta diskussioner framöver!

Hur kommer ert arbete i gruppen att bidra till vårt arbete med utvecklingen inom jordbruket och landsbygder i Sverige?
– Jag tror att vi kommer att få se exempel från olika länder och att dessa exempel kan tas tillvara och information kan spridas i nätverkets kanaler.

Vad är nästa steg?
Nästa steg för mig är att se anteckningarna från mötet. Vi var cirka 50 personer från olika länder och olika typer av organisationer som samlades via Zoom och hade både diskussion i storgrupp och i mindre grupper. Så det ska bli intressant att läsa anteckningarna! Vi kommer ha nästa möte strax före årsskiftet och förhoppningsvis kan vi träffas fysiskt någon vid de möten som ska hållas i vår.

Illustration av vilka områden som prioriterats

Publicerades