Landsbygdsnätverket
Gruppbild tagen i Slottsträdgården Malmö framför den gamla vindmöllan.

Slottsträdgården i Malmö är en öppen ekologisk trädgård. Chefsträdgårdsmästare Lina Hirsch, för dagen i humledräkt, höll i en guidad tur som en del av mottagningen på eftermiddagen, måndag den 22 maj.

Konferens om framgångsrikt miljöarbete inom ramen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik

Miljö, klimat och djurvälfärd i den gemensamma jordbrukspolitiken står i fokus i Malmö den 22-24 maj. Det är experter från Europas myndigheter, intresseorganisationer och forskning med flera som samlas med anledning av Sveriges ordförandeskap i EU:s råd.

Mötet i Malmö arrangeras i samverkan mellan Landsbygds- och infrastrukturdepartementet och Landsbygdsnätverket, som är det nationella nätverket för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Miljö och hållbarhet är centrala delar i den nya gemensamma jordbrukspolitiken 2023-2027. En nyhet är exempelvis de ettåriga miljöersättningarna som sedan 1 januari införts inom hela EU.

– Medlemsländerna har valt olika upplägg på stöden och ersättningarna och därför finns det ett stort intresse att få veta mer om vilka val man har gjort och varför, säger departementsråd Lars Olsson.

Mötet har nätverkande och kunskaps- och erfarenhetsutbyte i fokus.

– Det är mycket nytt i jordbrukspolitiken inom det gröna området. Att lära av varandra är en viktig del i arbetet med genomförandet och utvecklingen framåt. Här har EU:s CAP-nätverk och de nationella CAP-nätverken ett viktigt gemensamt uppdrag, säger Landsbygdsnätverkets verksamhetsledare Maria Gustafsson.

Ett hundratal personer är anmälda till konferensen och det finns ett brett intresse.

– Här medverkar deltagare från de flesta av EU:s medlemsländer vilket känns väldigt roligt! Det är delar av Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Miljö och klimat som har varit med och planerat programmet. Vi får del av både workshops och spännande studiebesök. Det är verkligen roligt att hälsa alla välkomna till Sverige och Skåne, säger Landsbygdsnätverkets samordnare Emma Svensson.

Mer information

Läs mer om konferensen den 23-24 maj på webbplatsen för Sveriges ordförandeskap för EU:s råd. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du ta del av ett bildreportage från mötet.

Vy över odlat fält. Logotyper för Landsbygdsnätverket och Sveriges ordförandeskap för EU:s råd är inlagda i bilden.

Publicerades