Landsbygdsnätverket
Rebecca Källström, sammankallande för gruppen Ägarskiften har ljusblont hår och har en vit kofta på sig.

Foto LRF Press

Nyfiken på Ägarskiften - Rebecca Källström

Rebecca Källström, du är sammankallande för Landsbygdsnätverkets grupp Ägarskiften. Vilka är de viktigaste frågorna att jobba med just nu?

– Det finns en rad viktiga frågor att jobba med inom området ägarskiften. Just nu håller vi i gruppen på att identifiera och prioritera det vi anser viktigast, både utifrån behov inom de gröna näringarna men också vad vi har störst möjlighet att påverka via Landsbygdsnätverket.

– Generellt skulle jag säga att det viktigaste är att man som företagare börjar tänka på sin ”exit” i god tid och att man gör företaget säljbart vare sig skiftet ska ske inom eller utanför familjen. Juridik och ekonomi är naturligtvis viktiga delar av ett ägarskifte, men det är bra att börja med de mjuka värdena.

– Sen är det såklart viktigt att säljare och köpare hittar varandra och att de gröna näringarna ses som en attraktiv bransch att driva företag och jobba inom.

Vad hoppas ni på att arbetet i gruppen ska leda till?
– Förhoppningsvis kan vi bidra med kunskap och inspiration så fler företag genomför lyckade ägarskiften. Med fler lönsamma företag i de gröna näringarna blir bidraget till miljö- och klimatarbetet större, både via företagens hållbara produkter och tjänster men också genom att de får råd att göra de investeringar som krävs för att ställa om till exempelvis fossilfritt. På så sätt kan vi bidra till att målen i livsmedelsstrategin nås.

– Jag hoppas också att vårt arbete stärker bilden av de gröna näringarna som en framtidsbransch genom att lyfta förebilder och goda exempel på lyckade ägarskiften.

Vad är på gång framåt?
– Jag hoppas att vi börjar prata mer om nya sätt att ta över företag och gårdar. Det kommer krävas nya affärs- och finansieringsmodeller. Till exempel samägande och olika sätt att fördela risk om alla de ägarskiften som måste till ska bli av. Annars riskerar vi att många företag i de gröna näringarna läggs ned helt i onödan, vilket vore negativt ur flera aspekter, men inte minst för den gröna omställning som behöver ske i samhället.

Om du får lyfta tre delar som du tror gruppen kan bidra med, vad skulle det bli?
- Att vi inspirerar och gett goda exempel på lyckade ägarskiften,

- Att vi stärker bilden av de gröna näringarna som en attraktiv framtidsbransch,

- Att vi initierar en dialog i branschen om nya affärs- och finansieringsmodeller.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon i arbetsgruppen Ägarskiften? Klicka på länken nedanför.

Till kontaktsidan

Publicerades