Landsbygdsnätverket
Anna Jamieson.

Nyfiken på: Anna Jamieson

Hallå där, Anna Jamieson, verksamhetsledare för Naturbeteskött i Sverige och ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Ekosystemtjänster.

Hur jobbar du med ekosystemtjänster?

– Mitt arbete går ut på att stimulera till mer och bättre hävd av biologiskt värdefulla naturbetesmarker. På det sättet känner jag att hela min verksamhet kretsar kring ekosystemtjänster. Även hemma på gården jobbar vi med naturbetesbaserad nöt- och lammproduktion så ekosystemtjänster är vardag för mig, på ett mycket positivt sätt.


Hur kan ditt jobb bidra till att främja miljöarbetet och ekosystemtjänster för de gröna näringarna?

– Genom att envist framhålla och framhäva alla fördelar med att producera kött på betesmarker så hoppas jag kunna bidra till att stärka marknaden för de producenter som redan har den produktionsmodellen och att skapa utrymme för fler.


Kan du ge exempel på olika typer av ekosystemtjänster som du vill främja? (Det finns fyra typer av ekosystemtjänster; försörjande, reglerande, kulturella och stödjande. )

– Vi kan börja med de kulturella, där naturbetesmarkerna är ett av våra största levande kulturarv. Med det menar jag att vi i en väl hävdad naturbetesmark ser spåren och får dra nytta av det arbete som våra förfäder lagt ned med att röja och hävda dessa marker. Försörjande blir naturbetesköttet per definition eftersom det bidrar till en hållbar livsmedelsproduktion. Reglerande är många naturbetesmarker i och med sin vatten- och näringshållande förmåga. Att naturbetesmarker är stödjande för den biologiska mångfalden känns självklart.

 

Vad ser du för möjligheter och hinder för de gröna näringarnas miljöarbete framöver?

– Jag tror att vi har en stor utmaning framför oss i och med det snabbt förändrande klimatet. Extremväderperioderna avlöser varandra och håller på att bli "det nya normala". Men de är mycket svåra för lantbrukarna att leva med i och med vår närings totala beroende av de naturgivna förutsättningarna. I de lägena kan det bli för jobbigt och dyrt att hålla samma höga nivå på omsorgen om miljöarbetet om inte resten av samhället ställer upp och stöttar på olika sätt. Samtidigt har medvetenheten om hur viktigt det är med en svensk livsmedelsproduktion och hur hållbart det svenska lantbruket redan är vuxit snabbt de senaste åren så jag hoppas och tror att det är en riktigt god spiral som kan hjälpa oss att hitta nya vägar framåt i miljöarbetet.

Publicerades